...
Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs
1 / 3

V1– V8

2017, objekti (āda, lāzera uzraksts, ar roku nokrāsots balts), 100 × 140 cm

No sērijas Arrangements & Haze

Ar mākslinieku un Galleriapiu (Boloņa) atļaujuV1–V8, astoņi lieli ādas objekti, kuriem ir ar lāzeri uzdrukāti Apparatus 22 sarakstīt teksti, ir daļa no sērijas ar nosaukumu Arrangements & Haze. Tie ir atspulgs no SUPRAINFINIT – utopiskas pasaules, kuru Apparatus 22 lēnām iztēlojies, artikulējis un atklājis kopš 2015. gada. Arrangements & Haze pēta radikālus ķermeniskus nākotnes scenārijus attiecībā uz darbu, tehnoloģiju, garīgumu, ekstrēmo ergonomiku un ekonomiku. 

 

Darbiem V1–V8 kolektīvs pierakstījis vairākas poētiskas, būtiskas domas, kas līkumo starp intuitīvo un digitālo, starp baudu un vardarbību un, kas vissvarīgāk, starp neiespējamo un to, kam var noticēt tikai ar radikālas iztēles starpniecību: no iztēles par ķermeņa maksimālo tehnoloģiju un ekstrēmo ergonomiku tirgus un aizvien lielāka darba ražīguma prasību ietekmē (V1) līdz ētiskiem apsvērumiem, ko nosaka robeža starp labdabīgu un ļaundabīgu izmantojumu attiecībā uz ķermenisku aparātu, kas veidots tieši baudai (V2); no ķermeņa kā pēdējās digitalizējamās organizācijas (V3) līdz tekstam, kas darbojas kā amulets, pieprasot radikālu smadzeņu spēku (V4); no pārdomām par darbu postdarba nākotnē (V8) līdz laboratorijām, kas piedāvā mākslīgu laimi asociālajiem, vientuļajiem rītdienas cilvēkiem (V7); no skaņām, kam piemīt domas un balss kā maksimāli manipulējamas tehnoloģijas (V5) līdz potenciāli graujošajiem pienākumiem un ētiskajām dilemmām, ko var izraisīt dažs labs zinātnisks atklājums (V6).

 

Mākslinieku biogrāfija:

Apparatus 22 ir transdisciplinārs mākslas kolektīvs, kuru 2011. gadā kopā ar Joanu Nemesu (1979–2011) nodibināja tā pašreizējie dalībnieki Ērika Olea, Marija Farkasa (Farcas) un Dragoss Olea un kurš darbojas Bukarestē, Briselē un utopiskajā Suprainfinit pasaulē.

 

Mākslinieki uzskata sevi par sapņotāju, daudzu pasauļu pilsoņu, pētnieku, poētisko aktīvistu un (neveiksmīgu) futurologu kolektīvu, kuru interesē pētīt sarežģītās attiecības starp ekonomiku, politiku, dzimumiem, sabiedriskajām kustībām un modi, lai izprastu mūsdienu sabiedrību. 

 

 

Attēli

Apparatus 22 – V1

2017, objekts (āda, lāzera uzraksts, ar roku nokrāsots balts), 100 × 140 cm 

No sērijas Arrangements & Haze

Ar mākslinieku un Galleriapiu (Boloņa) atļauju. Foto: Stefano Maniero


Apparatus 22 – V3

2017, objekts (āda, lāzera uzraksts, ar roku nokrāsots balts), 100 × 140 cm 

No sērijas Arrangements & Haze

Ar mākslinieku un Galleriapiu (Boloņa) atļauju. Foto: Stefano Maniero


Apparatus 22 – V8

2017, objekts (āda, lāzera uzraksts, ar roku nokrāsots balts), 100 × 140 cm 

No sērijas Arrangements & Haze

Ar mākslinieku un Galleriapiu (Boloņa) atļauju. Foto: Stefano Maniero