...
Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs
1 / 2

Ņemot vērā ticamību, ka šādi notikumi var atkārtoties 

(Considérant qu'il est plausible que de tels événements puissent à nouveau survenir / Considering that it is plausible that such events could be repeated)

2013

Krāsu video

28'35


2013. gada 3. aprīļa agrā rītā Risoranžisā pie valsts nozīmes ceļa Nr. 7 (40 km no Parīzes) buldozeri sagrāva graustu, kur dzīvoja 140 rumāņu tautības Eiropas Savienības pilsoņi. Iedzīvotāji, arhitekti, mākslinieki un pētnieki bija pielikuši ne mazums pūļu šo graustu ceļot, dejojot tajā un pārveidojot gan to, gan priekšstatus par to. Ņemot vērā ticamību, ka šādi notikumi var atkārtoties ir filma dzejolis, kas uzņemta šī notikuma centrā un vērsta pret valdošo aklumu. 2013. gadā uzņemtā filma ir manifests, kas cildina šīs vietas skaistumu un apliecina nepieciešamību to atjaunot. 


Mākslinieku biogrāfija:

PEROU (Pôle d'Exploration des Ressources Urbaines) jeb Urbāno resursu izpētes polu (Francija) 2012. gadā nodibināja politologs Sebastjans Tjerī (Sébastien Thiéry) un ainavu arhitekts Žils Klements (Gilles Clément). Tas organizē akcijas ar arhitektu, mākslinieku un pētnieku piedalīšanos, lai radītu mūsu pilsētās un mūsu iztēlē viesmīlīgas vietas. Sevišķi Romā, Parīzē un Briselē PEROU šobrīd koordinē aicinājumu, lai UNESCO atzītu viesmīlību par daļu no Cilvēces nemateriālā kultūras mantojuma.