...
Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs
1 / 4

Drošība

(Sicherheit)

2016–2017

Videoinstalācija HD-video (22”)

Valodas: arābu, serbu, angļu un zviedru ar angļu subtitriem
Kinoinstalācijā Sicherheit (“drošība” – vācu val.), kas ir Saskijas Holmkvistas, Ellenas Nīmanas un Korinas Opreas kopprojekts, uzsvērta koloniālās modernitātes konstruēšana zviedru iztēlē. Pētniecības procesā, kas ir reizē sistemātisks un parafiktīvs, veikts gan arhīvos, gan lauka apstākļos, autores tiecas piešķirt Zviedrijas ieroču rūpniecībai jaunu kontekstu, sasaistot to ar cilvēkiem un vietām, kas nozīmīgi ieroču ražošanai, tai skaitā Karlskūgu, Luleo un Gēteborgu. 


Terminu Sicherheit lieto sociologi Zīgmunts Baumans un Ulrihs Beks, raksturojot to, kā drošības problēmu pastiprināta risināšana rada baiļu kultūru, kurā var viegli rasties un saasināties konflikti un kura galu galā apdraud pašu demokrātiju, jo atstāj iespaidu, ka cilvēkiem jāizdara izvēle starp drošību un demokrātiju. 


Rēķinot uz vienu iedzīvotāju, Zviedrija ir viena no pasaules lielākajām ieroču eksportētājām. Tajā pašā laikā tā sevi reklamē kā vienu no neitrālākajām un miermīlīgākajām valstīm. Filma Sicherheit norāda uz zviedru attiecībām ar karu un ieroču rūpniecību, pētot, kā tās izpaužas individuālajā līmenī. Filmā redzamie objekti ir novirzīti klusā perifērijā, taču tie ir nozīmīgi globālajai bruņojuma rūpniecībai, piedāvājot darba iespējas, nodrošinot valsts aizsardzību, finansiālo un tehnoloģisko attīstību, kolonizāciju, miera uzturēšanas spēkus, stabilitātes trūkumu, migrāciju un nāvi. Naratīvā autores veido viena no Zviedrijā vispopulārākajiem vieglajiem ieročiem – Carl-Gustaf – kopiju. 


Mākslinieces biogrāfija:

Saskija Holmkvista ar interaktivitātes un performances starpniecību rada darbus par tulkošanu, starpniecību un strīdīgu vēsturi. Hibrīdiskā reālisma formā dokumentālā žanra stratēģijas tiek pārstrādātas ar performatīvas mijiedarbes palīdzību, pievēršoties verbālām spekulācijām. Laika apļveida raksturs un bezlaicīgums tiek izmantots, lai pārskatītu neseno samezgloto vēsturi caur žestu, atmiņu un diskursu. Protagonisti šajā procesā tiek aicināti mijiedarboties performatīvās sadursmēs, inscenējumos un improvizācijās.  


Dalībnieku biogrāfijas

Ellena Nīmane (Ellen Nyman) (SE) ir aktrise, režisore un vizuālā māksliniece. Viņas pētījumi un prakse starpdisciplināri koncentrējas uz inscenējumu un melnumu performances un vizuālajā mākslā. Nīmane ir doktorante Stokholmas Mākslas universitātē, kā arī piedalās Treisija Letsa lugas Mērija Peidža Mārlova mēģinājumos. Luga tiek iestudēta Zviedrijas Karaliskajā drāmas teātrī. 


Korina Oprea kopš 2019. gada ir L’Internationale Online (internationaleonline.org) galvenā redaktore. Pirms tam viņa bija Konsthall C mākslinieciskā vadītāja (2017–2018), kur vadīja programmu par Ziemeļu dekolonizāciju. Opreai ir doktora grāds no Lofboro Universitātes, kur viņa aizstāvējusi disertāciju Kuratora gals: kuratora darbība kā zināšanu kolektīvā ražošana.