...
Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs

Septītnieka kunga piedzīvojumi, 2013

vienkanāla HD video un atrasti objekti; mainīgs izmērs, video 88' 13"


„Septītnieka kunga piedzīvojumi“ ir 2013. gadā veidota videointervija par Septītnieka kunga fantastisko dzīvi līdzās priekšmetiem no mākslinieka personīgā arhīva. Video veidots no vairāk nekā 4 stundu gara materiāla, kurš tiek no jauna montēts katrai izstādīšanas reizei. Intervijas laikā paustie fantastiskie apgalvojumi atklāj stāstu stāstīšanas iespaidīgo dabu un atspoguļo kaut ko no paša mākslinieka mistiskās aktīva pasaules apceļotāja identitātes. Simons veidojis projektus Madagaskarā, Indijas dienvidos un Āfrikā, katru reizi vākdams priekšmetus un suvenīrus, kuri stāstu stāstīšanu attēlo abstraktā formā. Katrā vietā, kur darbs parādās, tas iegūst jaunu identitāti un struktūru.


Mākslinieku iedvesmo zinātniskas teorijas un modeļi, kā arī tādas akadēmiskas disciplīnas kā ģeogrāfija un ekonomika, kuru nozīmība un specifiskums ir pakļauts nemitīgām pārmaiņām civilizācijā. Simona objekti bieži vien ir vizualizācijas, kas balstītas matemātiskās formulās un statistiskos datos. To eksperimentālie un anarhiskie aspekti uzrāda pretrunas starp zinātniskām teorijām un ikdienas dzīves realitāti, socioloģiskām parādībām un politiku. Daudzos viņa darbos izmantotas sarežģītas elektroniskas sistēmas, kuras radītas „no nekā“ saskaņā ar „dari pats“ filosofiju. Simons apzināti turpina meklēt prakses un stratēģijas, kuras piedāvā alternatīvas tām, kas atrodamas mūsdienu masveida ražošanas kultūrā un dominējošā mākslas radīšanas sistēmā.