...
Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs

Veikals

LLMC izdod mākslas katalogus un izstāžu bukletus, teorētiskus rakstu krājumus un tematiskus oriģinālizdevumus – pētījumus par Latvijas laikmetīgo mākslu latviešu un angļu valodās, kā arī nozīmīgu laikmetīgās mākslas teorijas tekstu tulkojumu sēriju latviešu valodā.