...
Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs

Boriss Groiss. Komunisms. Post Scriptum

Tulkotāja: Ilva Skulte 

Zinātniskais redaktors: Leo Skulte

Literārās redaktores: Ingmāra Balode un Ieva Lejasmeijere

Izmērs: 18cm x 11.9cm


Boriss Groiss (dz. 1947) ir starptautiski atzīts publicists, filozofs, mākslas kritiķis, teorētiķis, vēlīnā padomju postmodernisma, krievu avangarda mākslas un literatūras pārzinātājs. Viņš ir viens no starptautiski nozīmīgākajiem kritiskās domas virzītajiem, pievēršoties tēmām, kas uzlūko mākslas darbu un tā leģitimitāti publiskā telpā, aktualizējot 21. gadsimta jauno mediju ietekmi māksla telpā un tās izpratni. Boriss Groiss publicējis daudzas grāmatas, kas guvušas plašu rezonansi pasaules mākslas un kultūras teorijas aprindās.

„Komunisms. Post Scriptum” ir provokatīvs eseju krājums par komunisma, filozofijas un valodas savstarpējām attiecībām. Teksts veltīts komunismam – tā jēdziena izpratnei un lietojumam gan sociālā, gan politiskā kontekstā, balstot spriedumus padomju perioda filozofijā un komunisma doktrīnā. Boriss Groiss apgalvo, ka pasauli pēc 1989. gada var dēvēt par postkomunistisku, šo jēdzienu attiecinot arī ārpus bijušajās Padomju Savienības teritorijām.


Dizains: Ingrīda Zābere. Izdevējs: Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs, 2015
1 / 1