...
Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs

Boriss Groiss. Mākslas vara

Tulkotāja: Ilva Skulte 

Zinātniskais redaktors: Leo Skulte

Literārās redaktores: Ingmāra Balode un Ieva Lejasmeijere

Izmērs: 18cm x 11.9cm 


Boriss Groiss (dz. 1947) ir starptautiski atzīts publicists, filozofs, mākslas kritiķis, teorētiķis, vēlīnā padomju postmodernisma, krievu avangarda mākslas un literatūras pārzinātājs. Viņš ir viens no starptautiski nozīmīgākajiem kritiskās domas virzītajiem, pievēršoties tēmām, kas uzlūko mākslas darbu un tā leģitimitāti publiskā telpā, aktualizējot 21. gadsimta jauno mediju ietekmi māksla telpā un tās izpratni. Boriss Groiss publicējis daudzas grāmatas, kas guvušas plašu rezonansi pasaules mākslas un kultūras teorijas aprindās.

Eseju krājums „Mākslas vara” (Art Power, 2008) aplūko laikmetīgās mākslas problemātiku no dažādiem aspektiem, muzeja nozīmi mūsdienu mākslas pasaulē un īpaši pievēršas mākslas situācijai postpadomju telpā, diskutējot par mākslas lomu un kultūras izpratni sabiedrībā. Krājumu „Mākslas vara” veido dažādos laika posmos tapušas esejas, kuru tematika atsaucas uz modernās un laikmetīgas mākslas plurālismu, mākslas kritikas nozīmi un attīstību. Tajās Boriss Groiss pievērsies tādām tēmām kā, piemēram, mūsdienu mākslas tirgus, laikmetīgas mākslas un muzeju dialogs, kuratoru loma, kritiķu pozīcijas, kino un mākslas attiecības, video mākslas vieta muzejā u.c.


Dizains: Anna Aizsilniece. Izdevējs: Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs, 2015
1 / 1