...
Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs

Džordžo Agambens. Esejas

Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs publicē Džordžo Agambena eseju krājumu “Esejas” tulkojumu sērijas “Nozīmīgu estētikas, vizuālās mākslas un kultūras teorijas sacerējumu tulkojumu sērija” ietvaros.

Latvijas Laikmetīgā mākslas centra „Tulkojumu sērija” jau kopš pirmā izdevuma 2005. gadā, mērķtiecīgi veidota, lai latviešu valodā padarītu pieejamus pasaulē zīmīgus sacerējumus. Latvijas Laikmetīgās mākslas centra “Tulkojumu sērijā” līdz šim izdodoti jau piecpadsmit autoru darbu tulkojumi un šogad izdevumu klāsts papildināts ar itāļu filozofa Džordžo Agambena eseju tulkojumu. Tulkojumu no itāļu un angļu valodām veikuši Alekseja Ribakova vārdā nosauktās soterioloģijas biedrības politiskās teoloģijas pulciņš, izdevuma redaktors Dens Dimiņš, zinātniskais redaktors Aivars Vaivods, korektore Ildze Jurkāne, bet izdevuma pēcvārdu sarakstījis Rinalds Zembahs. Grāmatas maketu veidojis Ints Vikmanis, sērijas māksliniece Anna Aizsilniece.

Džordžo Agambens (dz. 1942. gadā) ir viens no ietekmīgākajiem mūsdienu Eiropas filozofiem un radikālās politikas teorētiķiem. Agambens 1965. gadā ieguva doktora grādu jurisprudencē un filozofijā Romas universitātē. 1966. un 1968. gados piedalās Martina Heidegera semināros, kas veltīti Hērakleitam un Hēgelim, kas viņu motivē pilnībā pievērsties filozofijai. Agambena darbu centrālais fokuss ir valodas un reprezentācijas, vēstures un temporalitātes, likuma spēka, izrādes politikas un cilvēces ētosa jautājumi.

Šajā eseju krājumā iekļautas astoņas autora esejas: Kas ir laikmetīgais? (2009), Kas ir dispozitīvs? (2006), Kas ir radīšanas akts? (2017), Mākslas darba arheoloģija (2017), Attēls un klusums (2012), Profanācijas slavinājums (2005), Nepiesavināmais (2017) un Visskaistākās sešas minūtes kino vēsturē (2005).

Džordžo Agambena “Esejas” izdošanu finansiāli atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds.


1 / 1