...
Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs

Mišels Fuko. Šī nav pīpe

Tulkotāja: Māra Rubene 

Literārā redaktore: Vineta Berga

Izmērs: 18cm x 11.9cm


Mišels Fuko (1926 -1984) ir viens no ietekmīgākajiem franču postmodernisma filozofiem, būtiski ietekmējis strukturālisma un poststrukturālisma domas attīstību. M. Fuko sacerējumi lielā mērā ir starpdisciplināri, izskatot filozofijas, vēstures, socioloģijas, psiholoģijas un lingvistikas jautājumus. Filozofa darbi ir nozīmīgi viedokļa veidotāji un zīmīgs atsauču avots, izprotot kultūras un sabiedrības attīstību.

Eseja „Šī nav pīpe” pirmo reizi publicēta 1968. gadā. Tā ir īsa, bet saturiski piesātināta, piedāvājot ierastajiem uzskatiem atšķirīgu glezniecības valodas dekonstrukciju. Vēstījuma kodolu veido M. Fuko pārdomas par Renē Magrita gleznu „Attēla nodevība” (1928-29), kurā attēlota pīpe, bet zem tās paraksts: „Šī nav pīpe”. Esejā filozofs pievēršas savstarpējai mijiedarbei starp vārdiem, attēlu un realitāti, ko savā konceptuālajā uzbūvē izvirza Renē Magrita glezna. M. Fuko niansēti izskata Magrita darba daudzslāņainību, piedāvājot jaunu skatupunktu uz Renē Magrita glezniecību. Neskatoties uz esejas saturisko kodolu, tā izteikti raksturo M. Fuko filozofiskās domas pamatesenci, kas tiecas izskatīt absurda būtību.


Dizains: Ingrīda Zābere. Izdevējs: Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs, 2015
1 / 1