...
Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs

Rolāns Barts. Camera Lucida. Piezīmes par fotogrāfiju

Tulkotāja: Ieva Lapinska 

Zinātniskā redaktors: Dr. Phil. Elga Freiberga

Literārās redaktores: Arta Jāne

Izmērs: 18cm x 11.9cm

Rolāns Barts (Roland Barthes) ir franču literatūrkritiķis, teorētiķis, semiotiķis un filozofs. Viņš ir mācījies Luija Lielā licejā un Sorbonnas universitātē studējis klasisko filoloģiju, strādājis Aleksandrijas universitātē Ēģiptē par pasniedzēju. No 1955. līdz 1959. gadam R. Barts strādāja par pētnieku Nacionālajā zinātnisko pētījumu centrā Parīzē, bet no 1960. līdz 1976. gadam par École Pratique des Hautes Études VI nodaļas (Zīmju, simbolu un attēlu socioloģija) vadošo pētnieku, kur vadīja seminārus par zīmju pētniecību. R. Barts arī mācīja Džona Hopkinsa universitātē Baltimorā, ASV, kā arī Rabatas universitātē Marokā. 1977. gadā, nolasot slaveno Inaugurācijas lekciju, viņš kļuva par Semioloģijas katedras vadītāju. No 1977. līdz 1980. gadam nolasīja vairākus ievērojamus kursus: Analizējot dzīvo ansambli un Neitrālais (1977. g.), Romāna sagatavošana un Labirinta metafora (1978. g.), Prusts un fotogrāfija (1980. g.). 2000. gadā Parīzes Denī Didro universitātē tiek nodibināts Rolāna Barta centrs viņa skolnieces Jūlijas Kristevas vadībā. Šis centrs turpina Barta darbu pētniecību un izdošanu.

Grāmata “Camera lucida” – pēdējā R. Barta sarakstītā grāmata – iznāk 1980. gadā. Darbs ir veltīts fotogrāfiskā attēla analīzei, kam Barts ir pievērsies arī agrāk (rakstos “Fotogrāfiskais ziņojums”, “Tēla retorika” u.c.). “Camera lucida” ir darbs, kura centrā nav attēls kā vērojums priekšmets, tā īpašību uzskaitījums un definīcijas veidošana, bet gan vērotāja pieredze, tās atvērtība, dzīvīgums un neaizsargātība. Pieredze kā vienīgais ceļš pie darba īpaši aktualizējas laikmetīgajā estētikā, akcentējot darba un vērotāja attiecības, un Barta fotogrāfiskā attēla fenomenoloģiskais skatījums ir būtisks akcents attēla izpratnes kontekstā.


Dizains: Ingrīda Zābere. Izdevējs: Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs, Rīga, 2006
1 / 1