...
Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs

Rolāns Barts. Sēru dienasgrāmata.

Tulkotājas: Ieva Lapinska un Vineta Berga

Zinātniskā redaktore: Elga Freiberga

Literārā redaktore: Arta Jāne

Izmērs: 18cm x 11.9cm


Rolāns Barts (Roland Barthes, 1915 – 1980), franču literatūras kritiķis, teorētiķis, semiotiķis un filozofs, „Sēru dienasgrāmatu” sāka rakstīt nākamajā dienā pēc mātes nāves, 1977. gada 25. oktobrī un turpina līdz 1979. gada 15. septembrim. Grāmatas tapšanu un izdošanu šķir trīsdesmit vienu gadu ilgs laiks – trīs simti trīsdesmit līdz tam nepubliskoto šīs dienasgrāmatas piezīmju tika izdotas Francijā 2009. gadā, izraisot diskusijas par ļoti privātu rakstnieka dzīves detaļu nodošanu atklātībai. Sēru dienasgrāmata, tāpat kā Barta pēdējais teksts „Camera lucida. Piezīme par fotogrāfiju”, ir veltījums mātes – R. Bartam ļoti tuva cilvēka – piemiņai.

Psihonalītiķis Jānis Gailis par „Sēru dienasgrāmatu”: „Tās nav sēras par autora nāvi. Autors patiesi bēdājas. Bez uzspēles. R. Bartam pašam teksts un mākslas darbs ir līdzeklis, kā parvarēt subjektīvās krīzes, veids, kā tās dialektizēt, kā “rakstībā integrēt bēdas”. Grāmata ir saistoša lasāmviela gan intelektuālo piedzīvojumu meklētājiem, gan katram, kas piedzīvojis tuva cilvēka zaudējumu."


Dizains: Ingrīda Zābere. Izdevējs: Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs, 2011
1 / 1