...
Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs

Sūzena Sontāga. Par fotogrāfiju

Tulkotāja: Ieva Kolmane 

Zinātniskais redaktors: Kārlis Vērpe

Literārā redaktore: Arta Jāne

Izmērs: 18cm x 11.9cm

Sūzena Sontāga (1933-2004) – Ņujorkā dzimusī rakstniece, kritiķe un režisore – pazīstama arī kā politiskā aktīviste. Viņa studēja filozofiju un literatūru Berklijas, Čikāgas un Hārvardas universitātēs, kā arī Eiropā – Oksfordā un Sorbonnas universitātē. Sontāga ir sarakstījusi vairākus romānus, stāstu un eseju krājumus, kā arī lugas; rakstnieces darbi līdz šim tulkoti trīsdesmit divās valodās. Plašāku ieskatu par viņas neparasto personību var iegūt intervijā žurnālam “Rīgas Laiks”, 2003. gada maija numurā.

Grāmata “Par fotogrāfiju” savulaik, tikko publicēta, sabiedrībā izraisīja plašas diskusijas, fotogrāfijai veltītam darbam vēl nepieredzētu slavināšanu un nopēlumu, un ieguva Nacionālo literatūras kritiķu apvienības balvu kritikā. S. Sontāga ar savu darbu ievadīja laiku, kad fotogrāfijai tika pievērsta arvien lielāka uzmanība, kā arī refleksijas centrā izvirzās pati teorija. Grāmatā “Par fotogrāfiju” ir atrodami neskaitāmi impulsi un domu tēli, kas itin dabiski ir iedzīvojušies fotogrāfijas kritiķu valodā līdz pat mūsdienām.

“[Sontāgas darbs] ir vērtējams kā spīdošs, viens no pirmajiem centieniem cik nu iespējams holistiski tvert fotogrāfijas fenomenu tā daudzveidīgajās sociālajās izpausmēs, fotogrāfijas kritikas kontekstā atdzīvināt Benjamina domas mantojumu, kā arī sniegt ieskatu noteiktu modernās kultūras tendenču un noskaņu ģenealoģijā. Tajā pašā laikā ir jāpiesargās to vērtēt kā kādas skaidras un puslīdz stabilas patiesības atsedzošu. Drīzāk “Par fotogrāfiju” ir asa un redzīga prāta novērojumu apcere, kas darījusi iespējamus vai veicinājusi turpmākus padziļinātākus pētījumus.”

filozofs Kārlis Vērpe, Foto Kvartāls (Nr. 5 (13) Oktobris / 2008)

http://www.satori.lv/autors/215/Suzena_Sontaga

http://www.satori.lv/raksts/2349/Suzena_Sontaga/Platona_ala


Dizains: Ingrīda Zābere Izdevējs: Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs, 2008
1 / 1