...
Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs

Volfgangs Velšs. Estētikas robežceļi

Tulkotājs: Raivis Bičevskis 

Zinātniskais redaktors: Dr. Phil. Jānis Taurens

Literārā redaktore: Indra Ozoliņa

Izmērs: 18cm x 11.9cm


Volfgangu Velšu var uzskatīt par vienu no redzamākajiem pēdējo desmitgažu starpdisciplināro jautājumu pētniekiem. Pats Velšs par zīmīgākajām savas izpētes jomām atzīst estētikas filozofiju un mākslas teoriju, Hēgeļa un analītisko filozofiju, racionalitātes un saprāta jautājumus, kultūras filozofiju un 20.gs. filozofiju.

Volfgangs Velšs (dz. 1949) ir studējis filozofiju, mākslas zinātni, psiholoģiju un arheoloģiju Minhenē un Vircburgā. Sākot ar 1988. gadu Velšs ir strādāji par filozofijas profesoru vairākās Vācijas universitātēs. No 1998. strādā par teorētiskās filozofijas profesoru Fr. Šillera universitātē Jēnā. V.Velšs ir aicināts lasīt lekcijas gan Eiropā prestižajā Humbolta Universitātē Berlīnē, gan vienā no pasaules ievērojamākajām universitātēm – Stenfordas Universitātē un Stenfordas Universitātes Humanitāro zinātņu centrā.

V.Velša “Estētikas Robežceļus” var uzskatīt par mēģinājumu aptvert estētikas jēdziena paradigmu maiņu un reflektēšanu par estetizācijas procesu tendencēm mūsdienu sabiedrībā. Grāmatā ir aplūkoti estētikas jēdziena dažādi nozīmes elementi, gan izvirzīti iespējamie estētikas attīstības scenāriji 21. gs. Autors īpaši ir izvērsis tādus jautājumus kā nākotnes pilsētu attīstības modeļiem transkulturalitātes kontekstā, elektronisko mediju attīstības un “vizuālās” kultūras paradigmas secīgu nomaiņu ar “dzirdes” kultūru.


Dizains: Ingrīda Zābere. Izdevējs: Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs, Rīga, 2006
1 / 1