...
Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs

Pētniecība

Viens no LLMC darbības virzieniem ir laikmetīgās mākslas pētniecība, kas rezultējas izstādēs, publikācijās, diskusijās, semināros un izglītības programmās. LLMC ir lielākā informācijas krātuve Latvijā par vietējām un starptautiskām laikmetīgās mākslas norisēm, un tajā pieejams plašs arhīva materiālu un literatūras klāsts. Kopš 1993. gada tajā tiek uzkrāta informācija par māksliniekiem, izstādēm un notikumiem, tai skaitā – mākslas darbu reprodukcijas, fotoattēli, videodarbi, publikācijas utt. LLMC regulāri papildina unikālu vizuālu un informatīvu materiālu kolekciju par Latvijas un ārvalstu laikmetīgo mākslu un tās procesiem, sākot ar 20. gs. 60. gadiem līdz mūsdienām. LLMC Pētniecības centra pamatā ir lasītava, digitālā kolekcija un izvērsta pētniecības materiālu datubāze.

Pētniecība / Izdevējdarbība

LLMC izdod mākslas katalogus un izstāžu bukletus, teorētiskus rakstu krājumus un tematiskus oriģinālizdevumus – pētījumus par Latvijas laikmetīgo mākslu latviešu un angļu valodās, kā arī nozīmīgu laikmetīgās mākslas teorijas tekstu tulkojumu sēriju latviešu valodā, kurā līdz šim izdoti sekojoši darbi:

Valtera Benjamina rakstu krājums “Iluminācijas” (2005, izpārdots)

Volfgangs Velšs „Estētikas robežceļi” (2006)

Rolāns Barts “Camera lucida. Piezīme par fotogrāfiju” (2006)

Moriss Merlo – Pontī “Acs un gars” (2007)

Žans Fransuā Liotārs “Postmodernais stāvoklis. Pārskats par zināšanām” (2008)

Sūzena Sontāga “Par fotogrāfiju” (2008, izpārdots)

T. Adorno un M. Horkheimers „Apgaismības dialektika” (2009)

Nikolā Burjo „Attiecību estētika” (2009)

Rolāns Barts „Sēru dienasgrāmata” (2010)

Boriss Groiss: „Komunisma Pēcvārds” un „Mākslas spēks” (2015)

Mišels Fuko „Šī nav pīpe” (2015)

Gijs Debors „Izrādes sabiedrība” (2017)

Valters Benjamins „Maskavas dienagsrāmata” (2018)

Žaks Ransjērs „Attēlu liktenis” (2020) 

Džordžo Agambens "Esejas" (2020)


Izdevumus iespējams iegādāties Latvijas grāmatnīcās un LLMC internetveikalā


Kā pēdējos vērienīgākos LLMC pētījumu projektus var minēt publikācijas Valdis Āboliņš. Avangards, meilārts, jaunais kreisums un kultūras sakari aukstā kara laikā (2019)NSRD. Juris Boiko un HardijsLediņš (2016), izstādi un publikāciju Vizionārās Struktūras (2014-2015), kur īpaša uzmanība veltīta septiņdesmito gadu māksliniekiem – Jānim Krievam, Valdim Celmam un Artūram Riņķim, kā arī rakstu krājums "Deviņdesmitie" (2010)Pētniecība / Lasītava

LLMC lasītavā ir pieejama informācija par mākslas centra rīkotajiem projektiem, Latvijas mākslas norisēm kopš 20. gs. 60. gadiem, Latvijas un starptautiskas publikācijas par mākslas aktualitātēm, nozīmīgāko mākslas izstāžu katalogi, grāmatas, kā arī vadošie preses izdevumi, kas veltīti laikmetīgajai mākslai un kritikai. Lasītavā pieejami jaunākie preses izdevumi: KDiena, Rīgas Laiks, Kunst.ee, Artforum, Art Margins, Frieze, Parkett, Texte zur Kunst, un citi. 

Grupu izstādes 1984–2001 

Izstādes 2000–2004

Izstādes Latvijā 80ie gadi

Izstādes Latvijā un ārzemēs 1984–2003

LLMC Projekti 2000–2003Lasītava ir atvērta darba dienās no 12–18

Adrese: Alberta iela 13, 7.stāvs

Rīga, LV–1010


Kontaktpersona:
mara@lcca.lv
+ 371 67039282

Pētniecība / Mākslinieku datubāze

LLMC lasītavā ir pieejama plašākā informācija par Latvijas māksliniekiem, kas ietver mākslas darbu dokumentācijas, fotogrāfijas, rokrakstus, skices, preses publikācijas, video un audioierakstus, plakātus un artefaktus, veidojot kompleksu nesenās vēstures liecību. LLMC piedāvā konsultācijas pētniekiem, kuratoriem un citiem mākslas interesentiem. LLMC atrodas arī atsevišķu autoru privātie arhīvi, kuru izpēte veido nozīmīgu papildinājumu Latvijas laikmetīgās mākslas vēsturē. Multimediju pionieru Hardija Lediņa (1955–2004) un Jura Boiko (1954–2002) arhīvu izpētes rezultāts ir antoloģija „NSRD. Juris Boiko un Hardijs Lediņš” (2016). Mākslas kuratora Valža Āboliņa (1939–1984) korespondences arhīvs ir pamats izdevumam Valdis Āboliņš. Avangards, meilārts, jaunais kreisums un kultūras sakari aukstā kara laikā (2019).

Pētniecība / Digitālā kolekcija

LLMC digitālo kolekciju veido glezniecības, grafikas un darbu uz papīra kolekcija, fotogrāfijas, plakātu, diapozitīvu, katalogu un rokrakstu un dokumentālo video un video mākslas kolekcijas.

LLMC kolekcijas ietver plašu digitalizēto mākslas darbu reprodukciju un citu materiālu krātuvi, kas ir daļa no Eiropas kultūras mantojuma datu bāzes „Europeana”. Digitālās kolekcijas saturu veido mākslas centra datu bāzē un arhīvā uzkrātie materiāli – mašīnraksti, rokraksti, diapozitīvi, gleznu reprodukcijas un oriģināldarbi uz papīra, kas aptver dažāda rakstura laikmetīgās mākslas norises Latvijā.

NB! Materiālu pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Latvijas Laikmetīgās mākslas centra kolekciju ir obligāta! Lielākas izšķirtspējas attēlus pieprasīt, rakstot uz mara@lcca.lv vai zvanot +371 67039282

Rādīt nākamos