...
Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs
Eva Kotjātkova. Jautājot zivij (zivs ādā sauszemē) auduma kostīms un objekti, 2018
1 / 1

Jautājot zivij (zivs ādā sauszemē)

>> Romana Sutas unAleksandras Beļcovas muzejā


Evas Kotjātkovas sirreālisma iedvesmotie darbi ar tēlniecības, performances un teksta palīdzību apskata un pārinscenē modernitātes mašinēriju, akcentējot tās sociālos, institucionālos un fizikālos mehānismus. Viņa vaicā, kādēļ mēs nereti uztveram šos noteikumus un ierobežojumus kā pašsaprotamus un ļaujam tiem ietekmēt veidus, kuros domājam, mācāmies, kustamies, uzvedamies un radām.


Ar pārinscenēšanas palīdzību viņa vēlas aktivizēt grupas vai indivīdus, kuri dažādu iemeslu dēļ ir izslēgti, diskriminēti, apklusināti. Kotjātkovas darbs festivālā Survival Kit 12, piepildāms nāras kostīms, ir daļa no plašākas sērijas ar nosaukumu “Mašīna empātijas atjaunošanai” (Machine for Restoring Empathy), istabas lieluma instalācijas, kurā, darba sākotnējā versijā, notiek šūšanas un stāstu stāstīšanas darbnīca. 


Izmantojot šīs sērijas daudzkrāsaino vidi, kura funkcionē līdzīgi dzīvam organismam, māksliniece akcentē empātijas spēju uz skaidru klātbūtni un starpniecību pasaulē, veidojot labāku dzīvi gan mums pašiem, gan pārējām sugām. Darbs piedāvā dalīšanās telpu un protestu vietu ikvienam un jebkurai būtnei, kam kaut kas pietrūkst vai kura jūtas nepilnīga, salauzta vai ievainota.