...
Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs

16:00 Filmas seanss/saruna ar mākslinieci Kristinu Normani
Svinīgās telpas

Angļu valodā.
Vieta: mazā skatuve, zirgu stallis

Filmas seanss un saruna ar mākslinieci par viņas filmu „Svinīgās telpas“ pieskarsies ideoloģisku telpu radīšanai un izmantošanai dažādos kontekstos. Filma veidota kā lekcija-performance, kura norisinās Padomju laika skolas aktu zālē Tallinā. Ar krievvalodīgo skolu skolēnu līdzdalību, darbs dekonstruē skandālu plašsaziņas līdzekļos par anti-igauniskas fotogrāfijas uzņemšanu Igaunijas vēstures muzeja zālē, kura tapusi pirmklasnieku uzņemšanas ceremonijas ietvaros kādā no Tallinas krievu skolām.

17:00 Saruna ar mākslinieci Maju Tu Perē
Kristāla robeža

Angļu valodā.
Vieta: mazā skatuve, zirgu stallis

Maja Tu Perē iepazīstinās ar savu projektu The Crystal Frontier (Kristāla robeža) un neseno izpēti par pēdējo sievieti, kurai mākslinieces dzimtajā pilsētā Ženēvā, Šveicē, tika izpildīts nāves sods par raganību. Mākslinieces projekts apskata sieviešu grupu, kas veido autonomu komūnu nomaļā tuksnesī Ņūmeksikas štata dienvidrietumos, mēģinot izbēgt no kapitālisma
un patriarhālo normu važām.

18:00 Lekcija-performance ar Slavs and Tatars
Transliteratīvā ķircināšana

Angļu valodā.
Vieta: mazā skatuve, zirgu stallis

Raugoties caur fonētisku, semantisku un teoloģisku pārteikšanos lēcu, „Transliteratīvā ķircināšana“ apskata transliterācijas — rakstības konvertācijas — kā vienlaicīgi pretošanās un pētniecības stratēģijas potenciālu tādās jomās kā identitātes politika, koloniālisms un ticība. Mākslinieku aktuālā darbu cikla “Transliteratīvā ķircināšana” jaunākā lekcija-performance koncentrējas uz bijušās Padomju Savienības tjurku valodām, kā arī tjurku ietekmes sfēras
austrumu un rietumu robežteritorijām, tas ir, Anatoliju un Siņdzjanu/Uiguristānu. Ļeņins uzskatīja, ka austrumu revolucionēšana sākas ar visu PSRS pakļauto musulmaņu alfabētu latinizāciju. Alfabētu uzvaras gājieni vienmēr sekojuši impērijām — arābu sekoja Islāma uzplaukumam, latīņu sekoja Romas katolicismam un kiriliskais sekoja pareizticībai un vēlāk komunismam. Šī lekcija-performance tiecas nevis emancipēt tautas un nācijas, bet gan skaņas, kuras veļas no mūsu mēlēm.

19:00 Denisa Hanova lekcija
Nācija - celtne, kura top? Komentāri par nacionālismu globālās neziņas līmenī

Angļu valodā.
Vieta: mazā skatuve, zirgu stallis

Savā lekcijā Deniss Hanovs apskatīs 19. gadsimta romantiskā nacionālisma ietekmi un etniskā
nacionālisma dominanci Austrumeiropā un Baltijas valstīs. Plūstošu robežu un identitāšu noteikta globalizācija ir romantiskā nacionālisma Cits, nacionālās kopienas ienaidnieks. Austrumeiropā un Baltijā nācija joprojām ir slēgta likteņa kopiena, kuras locekļus vieno dažādas traumatiskas pieredzes, neļaujot Citam šai kopienai pievienoties. Kas notiktu, ja Austrumeiropas un Baltijas nācijas radikāli atvērtu savas robežas un pieņemtu iekļaušanu un dažādību?
Deniss Hanovs ir starpkultūru komunikācijas profesors Rīgas Stradiņa universitātē, vieslektors Berlīnes Brīvajā universitātē un Vīnes Universitātē. Hanova raksti un grāmatas pievēršas virknei problēmu, tostarp nacionālismam Eiropā, etnisko minoritāšu iekļaušanai Latvijā un postkoloniālisma jautājumiem Baltijas valstīs.

20:30 Orbītas performance

Latviešu, Angļu, Krievu, Latgaliešu valodās.
Vieta: cirka arēna

Apvienība „Orbīta“ ir Latvijas krievu dzejnieku, fotogrāfu, mūziķu un multimediju mākslinieku kolektīvs, kas iesaistīts Latvijas kultūras ainā kopš 1999. gada ar performancēm un mākslas instalācijām, bilingvālas literatūras izdošanu, dzejas krājumiem, fotomākslas grāmatām un pētniecisku literatūru. Kolektīvs ne tikai popularizē Latvijas krievu dzejnieku darbus, bet arī tulko latviešu dzeju krievu valodā, aktīvi un veiksmīgi veidojot saites starp krieviski un latviski runājošiem autoriem. Dzejnieku un mākslinieku grupa „Orbīta“ radīs jaunu audiovizuālu performanci, kura atsauksies uz Rīgas cirka ēku un festivāla tēmu.