...
Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs

DEVIŅDESMITIE. Laikmetīgā māksla Latvijā

272 x 224 mm 

Mīkstie vāki

Rakstu autori: Elita Ansone, Ieva Astahovska, Ieva Auziņa, Pauls Bankovskis, Jānis Borgs, Kristīne Briede, Aiga Dzalbe, Lolita Jablonskiene, Anda Kļaviņa, Solvita Krese, Ieva Lejasmeijere, Zane Matule, Santa Mazika, Līga Miezīte-Jensena, Stella Pelše, Rasa Šmite, Raitis Šmits, Alise Tīfentāle, Sergejs Timofejevs, Māra Traumane, Vilnis Vējš.

Izdevums piedāvā padziļinātu skatījumu par nozīmīgākajām 90. gadu mākslas norisēm Latvijā. Līdzās pētnieciskiem rakstiem krājums vienlaikus atklāj subjektīvo vēsturi: nozīmīgu tā daļu veido sarunas ar māksliniekiem, kuratoriem un citām radošām personībām – Andri Breži, Helēnu Demakovu, Miķeli Fišeru, Gintu Gabrānu, Leonardu Laganovski, Sarmīti Māliņu, Ojāru Pētersonu, Miervaldi Poli, Juri Poškus, Laimu Slavu, Oļegu Tillbergu, Kasparu Vanagu, Edgaru Vērpi u.c.

Šodien deviņdesmitie – arī mākslā – ir jau vēsture. Vieniem tie atmiņā palikuši kā brīvības un jaunu iespēju laiks, „kad viss notika un mainījās”, kā „zviedru galds” , uz kura viss ir, bet tu nezini, no kura gala ķert”. Citiem 90to dekāde ir „sistēmu maiņas un izdzīvošanas laiks, iziešana pasaulē, kur vairs nav ierastās kapsulas, kas ieslēdz un rada sajūtu, ka esi vajadzīgs un novērtēts pēc noteikumiem, kurus zini un saproti.”

Šis ir pirmais almanaha tipa izdevums par jaunākā perioda mākslu Latvijā, koncentrējoties uz desmitgadi, kas bija radikālākā robežšķirtne Latvijas laikmetīgās mākslas dzīvē – kad tajā mainījās institucionālais aparāts, kad tā tika iemesta globālajā mākslas telpā un mākslinieku darbībā ienāca stratēģijas, kas bija paradigmatiski atšķirīgas no iepriekšējā laika un konteksta.

“Krājums „90-tie. Laikmetīgā māksla Latvijā“ ir lielisks pēc struktūras, tematiskā izvērsuma, literārā mundruma un, visbeidzot, dizaina. Sējums ar atsegto muguriņu un apvāku, kurš atspoguļo ikvienu lasītāju, satur 34 akadēmiska līmeņa rakstus un dzīvīgas intervijas, 14 pārpublicējumus, kas pagriež laiku atpakaļ. Šķiet, 90. gadu mākslas efemērā daba jeb „sienāžu kultūra“ (M. Fišers) ir veicinājusi šāda izdevuma parādīšanos. Krājumā savaldīgs analītiskais skatiens mijas ar rožainām atmiņām un kritisku vērtējumu. “

Anita Vanaga, “1990. gadu mākslas turbulence”, ¼ Satori


Dizains: Kristaps Epners. Izdevējs: Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs , 2010
1 / 1