en
  • Mirklis no mākslinieces Gundegas Evelones akcijas "5.Pats Pēdējais Pikniks Pēdējo Pikniku sērijā Lucavsalā." Foto: Arnis Kalniņš. Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs, 2015

Aicinām māksliniekus pieteikt mākslas darba idejas starptautiskā projektā “Pārmaiņu aģenti: mākslas mediācija kā saruna”

Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs un Fonds atvērtai sabiedrībai DOTS aicina māksliniekus pieteikt savas dejas konkursam starptautiskajā projektā “Pārmaiņu aģenti: mākslas mediācija kā saruna”, kas tiks īstenots nākamajos divos gados Latvijā, Igaunijā, Somijā un Zviedrijā. Mākslas darba idejai ir jābalstās virstēmā “Saruna ir iespējama” un tai jābūt veltītai vienai vai vairākām vietējās sabiedrības grupām jeb kopienām un to problemātikai.

Pieteikumus gaidīs līdz 2021. gada 8. janvārim. 

 “Daudzveidīgā un atvērtā sabiedrībā neizbēgami līdzās pastāv dažādi un pat pretēji viedokļi un vērtību sistēmas. Eksistējot tuvu viens otram, pretēji skatu punkti to īpašniekiem var kļūt savstarpēji neērti, nepieņemami un raisīt konfliktsituācijas. Pieņemot, ka no lielākiem vai mazākiem konfliktiem izvairīties nav iespējams, aicinām domāt par sarunu, kas ir iespējama starp dažādi vai pat pretēji noskaņotām pusēm,” mākslas darba virstēmu skaidro projekta īstenotāji.

Projekta mērķis ir paplašināt izpratni par laikmetīgo mākslu kā sabiedrību iesaistošu un sarunā balstītu radīšanas procesu, ņemot vērā vietējās sabiedrības vajadzības un aktualizējot tai būtiskas tēmas. Tas tiek īstenots četru valstu ietvaros, sadarbojoties piecām organizācijām: Kultūras fondam (Helsinki, Somija), Tallinas Pilsētas muzejam (Tallina, Igaunija), Tenstas Mākslas telpai (Stokholma, Zviedrija), Latvijas Laikmetīgās mākslas centram un Fondam atvērtai sabiedrībai DOTS (Rīga, Latvija). Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības programma “Radošā Eiropa”.

Mākslinieks vai mākslinieku apvienība var darboties jebkurā no mākslas žanriem – vizuālajā, audiovizuālajā, multimediju, skatuves mākslas vai starpdisciplinārā žanrā. Tomēr ir jāņem vēra, ka izvēlētajai mākslas darba idejai jābalstās ne tikai virstēmā, bet arī mākslinieka izvēlētās sabiedrības grupas vai grupu problemātikā, ar ko tiek saprasti cilvēki, kas ir piederīgi noteiktai lokālajai, kulturālajai vai sociālajai telpai vai ko var izdalīt pēc kādiem formāliem vai sociāli nozīmīgiem kritērijiem (dzimuma, vecuma, izcelsmes, profesijas u. c.).

Vienlaikus ir jārēķinās, ka māksliniekam mākslas radīšanā būs jāsadarbojas ar desmit šo sabiedrības grupu pārstāvjiem, kuri līdzdarbosies arī kā mediatori jeb starpnieki starp mākslas darbu un tā skatītāju vai apmeklētāju. Viņi tiks izvēlēti konkursa kārtībā nākamā gada sākumā un iesaistīti īpašā mākslas mediatoru apmācību programmā. Mākslas mediatoru atlasi un koordinēšanu, kā arī mākslas darba producēšanu uzņemas projekta īstenotāji.

Projekta ietvaros Latvijā tiks radīts un īstenots viens mākslas darbs, bet mākslas darbam jābūt izrādāmam vai izstādāmam vairākkārtēji arī bez mākslinieka klātbūtnes.

Pirms pieteikuma iesniegšanas aicinām iepazīties ar konkursa nolikumu!

KONKURSA NOLIKUMS

Lejuplādēt: Konkursa nolikums.docx


Pieteikuma iesniegšana un izvērtēšana

Mākslas darbu pieteikumi jāiesniedz līdz 2021. gada 8. janvāra 23.59, nosūtot to uz e-pasta adresi lelde.pruse@fondsdots.lv, vēstules tēmā norādot “Pārmaiņu aģenti” un pieteikuma nosaukumu. Pēc projekta termiņa iesniegtie pieteikumi netiks izvērtēti.

Pieteikumā ir jāietver: mākslinieka vai mākslinieku apvienības CV vai portfolio; mākslas darba idejas koncepts un tā plānotais īstenošanas apraksts (min. 2 lpp); izvēlēto sabiedrības grupu vai kopienu apraksts, pamatojums to izvēlei un tēmas aktualitātei (min. 2 lpp); vizuālie materiāli, ja tādi ir attiecināmi.

Viens pretendents var pieteikt vienu vai vairākus pieteikumus, bet ne vairāk par trim. Pieteikums jāiesniedz latviešu valodā.

Pieteikumus izskatīs un vērtēs Latvijas Laikmetīgās mākslas centra un Fonds atvērtai sabiedrībai DOTS pārstāvji, bet rezultāti tiks paziņoti un nosūtīti visiem pieteicējiem uz norādītajām e-pasta adresēm līdz 22. janvārim.

Ja rodas papildu jautājumi par pieteikšanos, lūgums rakstīt uz lelde.pruse@fondsdots.lv vai zvanīt – 26466509.

Lasīt vairāk