...
Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs

Lasīšanas darbnīca “Postsociālisms un nacionālisms”
Kronvalda parks, Rīga / Tiešsaistē
09.06.20

9. jūnijā plkst. 18.00 Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs neformālās izglītības programmā “Vakarskola” aicina uz lasīšanas darbnīcu “Postsociālisms un nacionālisms”. Darbnīca notiks sadarbībā ar filozofu un pētnieku Tomu Ķenci.

Darbnīca notiks Kronvalda parkā pie Ķīnas lapenes (netālu no bijušās LU Bioloģijas fakultātes ēkas), kā arī vienlaikus Zoom tiešsaistē.
Saite: https://us02web.zoom.us/j/87226092331?pwd=cysxM0RNUkFNM2pjS2JEeTBzejBGQT09
ID: 872 2609 2331
Password: 830087

Viens no pirmajiem nacionālisma teorētiķiem Ernests Renāns jau 1882. gadā lekcijā “Kas ir nācija?” secināja, ka nācijas pastāvēšanā dažu pagātnes notikumu aizmiršana ir tikpat svarīga kā citu atcerēšanās. Kopš tās dienas laika ritējums ir arvien paātrinājies, kolektīvajai atmiņai un kultūras mantojumam aizstājot vēsturi kā centrālo pagātnes reprezentācijas formu. 21. gadsimtā tas rada arvien vairāk jautājumu – kas ir kopiena, kolektīvs, kas atceras? Vai visu vajag atcerēties? Un vai mākslas loma ir atgādināt?
Nacionālās identitātes bijušajā sociālisma bloka valstīs sarežģī vēl vesela virkne apstākļu: postkoloniālajai situācijai raksturīgā nacionālisma radikalizēšanās, pretrunas starp etniskiem un teritoriāliem nācijas konceptiem, neoliberālā kapitālisma postošā ietekme uz sociālajām saitēm, pārejas laika vardarbība un adekvātu teorētisko rīku trūkums. Tāpēc šoreiz aicinām paskatīties uz nācijas un atmiņas attiecībām caur laikmetīgās mākslas darba un pieminekļa jēdzieniem. 

Teksti:

•    Piotr Piotrowski, “Between Real Socialism and Nationalism”, in: P. Piotrowski, Art and Democracy in Post-Communist Europe. Reaktion Books, London, 2012, pp. 155–201.

•    Harry Weeks, “’After-War’: Kristina Norman and the Negotiation of Post-Communist Community”. [2012]

Tekstus var saņemt, rakstot uz e-pastu: ieva.ast@gmail.com. Lasīšanas darbnīca notiek latviešu vai angļu valodā, atkarībā no tās dalībniekiem.

Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs izglītības programma “Vakarskola” ir sarunu, lekciju, diskusiju un lasīšanas darbnīcu cikls, kas veltīts laikmetīgās un nesenās pagātnes mākslas un kultūras aktuāliem jautājumiem. Programmas kuratore ir Ieva Astahovska. Projektu atbalsta Valsts kultūrkapitāla fonds.


Attēls: Kristīna Normana, Kadrs no videodarba “Atdodiet manus uguns dievus”. 2018
1 / 1