en
  • Grafiskais dizains: Rūta Jumīte

  • Foto: Ēriks Božis

  • Foto: Ēriks Božis

Skuja Braden "Tirgot ūdeni upes malā" – Latvijas paviljons Venēcijas biennāles 59. starptautiskajā mākslas izstādē

Mākslinieču duets Skuja Braden prezentē Latvijas paviljonam Venēcijas biennāles 59. starptautiskajā mākslas izstādē veidoto izstādi "Tirgot ūdeni upes malā". Tā ir instalācija, kas sastāv no vairāk nekā 300 objektiem – gan jauniem pasūtījuma darbiem, gan pēdējo 20 gadu laikā tapušiem darbiem. Izstādes kuratores ir Solvita Krese un Andra Silapētere no Latvijas Laikmetīgās mākslas centra (LLMC), un tās ietvaros mākslinieces savu kopīgo dzīvojamo telpu no Aizkraukles pārvietojušas uz Venēcijas biennāles Arsenālu. Šis personīgais jaundarbs plašākā sociālā kontekstā pievērsīsies nepastāvīgajām robežām starp privāto un publisko telpu.
Izstādi iespējams apmeklēt no 2022. gada 23. aprīļa līdz 27. novembrim.

Izstādei "Tirgot ūdeni upes malā" Skuja Braden – starptautisks mākslinieču duets, kas tapis 1999. gadā un sastāv no Ingūnas Skujas (Latvija) un Melisas D. Breidenas (Kalifornija), — ir izveidojušas vairāku līmeņu instalāciju, kas kartē mentālās, fiziskās un garīgās esības un patības zonas pašu mākslinieču mājās. Ar to viņas cer sniegt ieskatu dažādos Baltijas reģiona vēstures lasījumos, kā arī pārbaudīt reģionā dzīvojošās sabiedrības gatavību saskarties ar mūsdienu izaicinājumiem, tai skaitā augošo viedokļu polarizāciju. Izstādes ietvaros mākslinieču mājas atspoguļo dziļi personīgi porcelāna — materiāla, kuru mākslinieces brīvi pārvalda — gleznojumi.

Kas veido mūsu izpratni par publisku un privātu telpu, un
kāda ir mūsu loma šo uzskatu konstruēšanā? Kā mēs varam
veidot savu apkārtējo vidi tā, lai būtu pēc iespējas
iekļaujošāki un atvērtāki? Nesaskaņas un konflikti bieži
rodas tieši tur, kur sastopas privātas un publiskas vietas,
vietas, kurās saduras dažādas vērtības. Piemēram, Baltijā un
plašākā Austrumeiropas reģionā LGBTQIA+ kopienas redzamība vēl joprojām ir jutīgs temats. Lai gan laiki mainās pat šajā reģionā, tas, kas atšķiras no heteronormatīvā, bieži saduras ar konservatīviem pasaules uzskatiem, kas saistīti ar patriarhālas sabiedrības tradīcijā rāmētu nacionālistisku diskursu.

Kuratores Solvita Krese un Andra Silapētere skaidro, ka
"Šādu rāmi savai izstādei Latvijas paviljonā Skuja Braden
izvēlējušās savas unikālās patības un kvīru identitātes
tapšanas rezultātā, kuru iespaidojis kopīgi pavadītais laiks
dzenbudisma klosterī Kalifornijā. Budisma mācībā sakņotā
paļāvība un Kalifornijas brīvdomīgais gars savdabīgā
sajaukumā ar postsociālisma dzīves pieredzi palīdz rast
risinājumus šajās konflikta zonās gan ikdienas situācijās, gan
radošajā praksē. Vai ūdens Kalifornijā, no kurienes nāk
Melisa, ir citāds nekā Daugavā – Latvijas upē, kuras krastā
meklējama Aizkraukle – padomju industrializācijas ietekmē
tapusi pilsēta, kurā uzaugusi Ingūna un daudzus gadus
strādājis un dzīvojis mākslinieču duets?"

Latvijas paviljons veidots pēc Latvijas Republikas Kultūras
ministrijas pasūtījuma, komisāre Solvita Krese (LLMC),
organizators Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs (LLMC). To
īsteno radošā komanda: mākslinieces Skuja Braden (Ingūna
Skuja, Melisa D. Breidena), kuratores Andra Silapētere un
Solvita Krese (LLMC), producente Kitija Vasiļjeva, arhitekte
Līva Kreislere, grafiskā dizainere Rūta Jumīte, audio vizuālo
risinājumu veidotāja Alise Zariņa, izstādes iekārtotāji
Aleksejs Beļeckis un Pauls Jēgers, gaismotājs Romāns
Medvedevs, projekta vadītāja Ieva Krūmiņa (LR Kultūras
ministrija), projekta asistente Gerda Čevere–Veinberga un
komunikācijas vadības komanda Copywriter/Levelup (Olga
Procevska, Igors Gubenko, Jekaterina Firjane) un Sofija
Anna Kozlova (LLMC), kā arī Aleksija Meniku (starptautiskā
komunikācija). Paviljona asistentes Venēcijā: Mariona
Baltkalne, Dita Miska, Ketrisa Petkeviča, Marta Luīze
Skābarde, Agnese Trušele un Karīna Volbeta.

Vairāk par paviljonu:

Seko līdzi aktualitātēm:
Lasīt vairāk
Izstādes komanda
Latvijas Republikas Kultūras ministrija