en

Līdzību salas

Projekts Islands of Kinship: A Collective Manual for Sustainable and Inclusive Art Institutions
(Līdzību salas: kolektīva rokasgrāmata ilgtspējīgām un iekļaujošām mākslas institūcijām) tiek īstenots jau kopš 2022. gada vasaras.

Projekta ietvaros mēs tiecamies savienot un transformēt septiņu vizuālās mākslas institūciju praktisko darbību dažādos Eiropas reģionos (Prāgā, Bratislavā, Bitolā/Skopjē, Ķelnē, Helsinkos, Rīgā un Hāgā), īstenojot inovatīvu sadarbības modeli, kas risina tādus sabiedrībā aktuālus tematus kā iekļaušana, radniecība un kopība, demokrātiska apmaiņa un ētika.

Šī projekta ietvaros esam veicinājuši papildinājumus LCCA projektu publiskajās programmās, tostarp, izstādē Dekoloniālās ekoloģijas, LCCA Vasaras skolas ietvaros, u.c.

Kopā ar sadarbības partneriem no kopskaitā septiņām institūcijām gatavojam dažādus materiālus, kas ir noderīgi kopības modeļu attīstīšanas jautājumos.

Projekta norisi atbalsta Eiropas Savienība un Latvijas Republikas Kultūras ministrija.


  Līdzību salas

Lasīt vairāk