en
  • Dizains Estere Betija Grāvere

  • Atvēršanas konference. No kreisās: Terēze Šulca, Kristīne Ercika, Māra Žeikare, Lība Bērziņa. Foto: Kristīne Madjare

  • Mākslinieces Andas Lāces rezidences nodarbība Antūžu pamatskolā. Foto: Aija Putniņa

  • Mākslinieces Evas Vēveres reizdences nodarbība Jelgavas Spīdolas valsts ģimnāzijā

  • Rezidences nodarbība kopā ar mākslinieci Kristīni Brīniņu Liepājas Katoļu pamatskolā

  • Rezidences nodarbība kopā ar māksliniekiem Maksimu Šenteļevu un Artūru Punti Strenču pamatskolā. Foto: Mariona Baltkalne

  • Mākslinieces Gundegas Evelones nodarbība Bolderājas pamatskolā. Foto: Lana Zujeva

  • Bolderājas pamatskolas skolēni apmeklē izstādi "Snīkeri. Eko x Ego" Rīgā, kopā ar mākslinieci Gundegu Eveloni. Foto: Lita Millere

  • Jelgavas skolēnu apmeklējums izstādē "Snīkeri Eko x Ego" Rīgā, kopā ar māksliniecei Evu Vēveri. Foto: Lita Millere

  • Ieskats radītajos darbos: Jelgavas Spīdolas valsts ģimnāzijas skolēnu darbs. Foto: Evelīna Andžāne

Mākslinieks ir klātesošs – laikmetīgās mākslas rezidences skolās

Ar Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) grantu atbalstu Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs kopā ar Norvēģijas mākslinieku kolektīvu TENTHAUS 2022. gada novembrī uzsāka projektu “Mākslinieks ir klātesošs. Mākslinieku rezidences skolās”.

Projekta ietvaros 2023. gadā septiņi Latvijas mākslinieki pavadīs ilgāku laiku skolās visā Latvijā - gan Kurzemē, gan Vidzemē, gan Zemgalē, Latgalē, Sēlijā un arī Rīgā.

Projekta laikā:

* Mākslinieki dosies rezidencēs skolās, kur kopā ar skolēniem iepazīs laikmetīgo mākslu un attīstīs izpētē un savstarpējā sadarbībā balstītas idejas, kas rezultēsies kolektīvos laikmetīgās mākslas darbos, kas tiks izrādīti Starptautiskajā laikmetīgās mākslas festivālā SURVIVAL KIT 14.

* Visi projektā iesaistītie mākslinieki un skolēni satiksies arī vasaras nometnē 2023. gada vasarā Valmierā.

* Jau šogad Latvijas mākslinieki kopā ar mākslinieku kolektīvu TENTHAUS no Oslo (Norvēģija) īpašā mentoringa programmā iegūs pieredzi un praktiskus ieteikumus, kā strādāt ar skolēniem un pedagogiem ilgtermiņā.

* Projekta rezultāti - metodes un radošie paņēmieni tiks apkopoti arī īpašā metožu materiālā / publikācijā, kas noderēs Latvijas skolotājiem arī nākotnē, veidojot saturu laikmetīgās mākslas iepazīšanai un integrēšanai mācību procesā.

! Noskaties projekta atklāšanas konferenci te: https://vimeo.com/788980712

Kopš 2013. gada LLMC ir sistemātiski strādājis pie izglītības programmu veidošanas bērnu un jauniešu auditorijai savās izstādēs un festivālā SURVIVAL KIT, radījis ceļvežus, drukātus materiālus, ekskursijas un radošās darbnīcas. 2019. gadā LLMC ar Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas ““Latvijas skolas somas” satura radīšana” atbalstu uzsāka projektu “Ar klasi uz meistarklasi!”, kopā ar 11 dažādiem māksliniekiem dodoties uz vairāk kā 30 skolām visā Latvijā, īpašu atsaucību gūstot tieši reģionos, kur laikmetīgā māksla ir tikpat kā nepieejama. Projekta “Mākslinieks ir klātesošs” idejas pamatā ir šajos ceļojumos gūtā pieredze un mākslinieku vēlme ar skolēnu auditoriju veidot ciešākas un ilgspējīgākas attiecības.

Mākslinieki, kas piedalīsies projektā: Kristīne Brīniņa, Vika Eksta, Gundega Evelone, Anda Lāce, Eva Vēvere, Artūrs Punte un Maksims Šenteļevs. Projekta vadītāja ir Māra Žeikare.

Projekts “Mākslinieks ir klātesošs – laikmetīgās mākslas rezidences skolās” (Nr.EEZ/2022/2/27) tapis Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014. – 2021. gada perioda programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” konkursa “Atbalsts profesionālās mākslas un kultūras produktu radīšanai bērnu un jauniešu auditorijai” ietvaros. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 228 713,36 EUR, no kurām 194 406,36 EUR sedz Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, bet 34 307,00 EUR valsts budžeta līdzfinansējums. Projekta mērķis ir veicināt Latvijas bērnu un jauniešu iesaisti laikmetīgās mākslas procesos.

Strādājam kopā iekļaujošai un konkurētspējīgai Eiropai!

Vairāk: eeagrants.lv

Mākslinieks ir klātesošs – laikmetīgās mākslas rezidences skolās - EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti (eeagrants.lv)

www.artistispresent.lv 


 


Lasīt vairāk