...
Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs

"LMC vakarskolas" sestā darbnīca - māksla Austrumeiropā

07.03.14

Pēc aukstā kara beigām pasaules ģeogrāfiskā un politekonomiskā karte radikāli mainījās; spēlētāju vidū atgriezās arī Austrumeiropa, kura mākslā un mākslas teorijas laukā sāka pievērsties savas identitātes rekonstruēšanai un attiecību ar Rietumiem saprašanai. Post-1989 faktoram bija globāls iespaids arī uz Rietumiem, iezvanot globalizācijas, neoliberālisma, postsekulārisma, postmodernisma utt. laiku. Tas arī atsedza spriegumu starp Rietumu pasaules „normas” izplatīšanos un tās jauniegūto, „citādo” pusi, Austrumeiropu.

Austrumeiropas un tās mākslas vēstures rakstīšanā arvien redzamāka ir diskusija par postkomunisma un postkoloniālisma studiju savstarpēju iespaidošanos, gan neesot vienprātībai, vai šāds savienojums paplašina vai tomēr ierobežo un ideoloģizē šo procesu uztveri. 

Pirms lasīšanas darbnīcas aicinām iepazīties ar šo materiālu (tekstus iespējams saņemt, rakstot uz epasta adresi ieva.ast@gmail.com):  

  • pamatteksts: Keti Chukhrov. Epistomological Gaps between Former Soviet East and the „Democratic” West // e-flux journal #41, january 2013
  • papildus teksti: Conceptual Art and Eastern Europe: Part I // e-flux journal #40, december 2012
  • Conceptual Art and Eastern Europe: Part II // e-flux journal #41, january 2013

„LMC vakarskolā” tiek apspriesti dažādi laikmetīgās mākslas jautājumi caur nozīmīgu teorētiķu tekstu lasīšanas pieredzi. Apvienojot teorētisku un praktisku darbošanos, cikls piedāvā iespēju vingrināt kritiskās domāšanas, analīzes, argumentācijas un diskutēšanas prasmes. Kopumā „LMC vakarskolas” cikls ietver desmit lasīšanas darbnīcas, kā arī vietējo un starptautisku profesionāļu vieslekcijas; cikls norisināsies līdz 2014.gada pavasarim. Darbnīcas vada Ieva Astahovska un Kārlis Vērpe.

Satura un tēmu ziņā katra lasīšanas darbnīca ir veltīta noteiktam tēmu un jautājumu lokam – mākslas institucionālisms un tā kritika, postkoloniālisms, feminisms, līdzdalības stratēģijas mākslā u.c. Katra no tēmām izvērsta, lasot un diskutējot par tekstiem no mākslas teorijas, filozofijas, antropoloģijas un citām nozarēm, to vidū tādu nozīmīgu autoru kā Alena Badjū (Alain Badiou), Žaka Ransjēra (Jacques Ranciere), Klēras Bišopas (Claire Bishop), Lūsijas Lipardas (Lucy Lippard), Hansa Beltinga (Hans Belting) u.c. esejām.

„LMC vakarskolas” vadītāji interesentus aicina apmeklēt visas lasījuma cikla darbnīcas, tomēr ir iespējams pievienoties tām arī neregulāri. Pirms katras lasīšanas darbnīcas dalībnieki tiks aicināti patstāvīgi iepazīties ar konkrētajiem tekstiem, klātienes diskusiju balstot uz šo tekstu lasīšanas pieredzi.  Dalība – bezmaksas. Nodarbības notiek Latvijas Laikmetīgās mākslas centrā - Alberta ielā 13, 7. stāvā.

Attēlā skats no leģendārās amerikāņu izstādes Maskavā 1959. gadā, kad starp izstādē eksponētajiem sadzīves tehnikas priekšmetiem abu lielvalstu līderi - Ņikita Hruščovs un Ričards Niksons - iekaisa diskusijās, mūsdienās pazīstamās kā "virtuves sarunas" (Kitchen Debate).

1 / 1