...
Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs

Aicinām māksliniekus pieteikties jaunai starptautiskai programmai "Peer-to-Peer Programme"!

12.04.21

Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs aicina māksliniekus pieteikties starptautiskai programmai ar mērķi veicināt diskusijas mākslinieku, kuratoru un kritiķu starpā un tīklošanos laikmetīgās mākslas nozarē, kas tiek veidota sadarbībā ar astoņām partnerorganizācijām Eiropā. 

 

Par programmu

 

Programma ir kopīga iniciatīva, kas apvieno māksliniekus, kuratorus un kritiķus no dažādām Eiropas valstīm ar mērķi veicināt profesionālas diskusijas un tīklošanos. Katra no programmas partnerorganizācijām projektā izvēlētajiem māksliniekiem piedāvās izvēlēties kuratorus un kritiķus no dažādām valstīm dialoga veidošanai. Šī programma ir atbilde mākslinieku vajadzībai veidot dialogu ar dažādu reģionu mākslas profesionāļiem. Tā paredz veicināt laikmetīgās mākslas projektu veidošanu ekoloģiski un starptautiski, Covid-19 izraisītās pandēmijas apstākļos atzīstot nepieciešamību pēc zināšanu apmaiņas, kas notiek attālinātā režīmā. Programma arī nākotnē plāno izmantot attālināto sakaru sistēmas, veidojot risinājumus ne tikai pašreizējiem apstākļos, bet darbojoties arī kā arī patstāvīga platforma, kas apzinās un vēlas mainīt gaisa satiksmes nelabvēlīgo ietekmi uz vidi.

 

Programmas struktūra


Programma paredz astoņiem māksliniekiem no Latvijas iespēju piedalīties divās tiešsaistes sarunās un apspriest savus projektus ar sevis izvēlētiem mākslas profesionāļiem. Katra no programmas partnerorganizācijām projektā izvēlētajiem māksliniekiem piedāvās īpaši izveidotu atlasi, no kuras māksliniekam būs iespēja izvēlēties divus sev piemērotākos mākslas profesionāļus sarunas veidošanai.


Tikšanās mērķis ir atbalstīt starpkultūru un starpdisciplīnu attiecību veidošanu, profesionālas kritikas un atgriezeniskās saites sniegšanu, raisīt dinamiskas intelektuālas diskusijas, kā arī jaunas iespējas nākotnes sadarbībai. Programma veidos vidi bagātinošai pieredzes apmaiņai.

 

Programmas organizatori ir Dānijas Mākslas fonds, Igaunijas Laikmetīgais mākslas centrs, Flandrijas Mākslas institūts, Frame Laikmetīgās mākslas fonds Somijā, Zviedrijas Mākslas grantu komitejas Starptautiskā vizuālās un lietišķās mākslas programma (IASPIS), Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs, Mondriāna fonds Nīderlandē, Norvēģijas Laikmetīgās mākslas birojs OCA un Šveices mākslas padome Pro Helvetia

Kopumā programmā piedalīsies 72 mākslinieki.

 

Pieteikšanās termiņš: 2021. gada 12. aprīlis.

 

Dalībai programmā tiks uzņemti astoņi dalībnieki, izvērtējot pieteikumus, kurus izskatīs Latvijas Laikmetīgās mākslas centra pārstāvji. Angļu valodas prasme sarunvalodas līmenī tiks uzskatīta par priekšrocību, bet, ja Jums nepieciešams tulks, lūdzu, šo informāciju norādīt pieteikuma anketā. Mākslinieku atlasē tiks ņemta vērā dzimumu, vecuma, reģionālā un etniskā dažādība. 


Mākslinieki, kas piedalīsies projektā, saņems samaksu 125 EUR apmērā, par katru tikšanās reizi, kopā 250EUR. Šī samaksa kompensēs mākslinieka pavadīto laiku, sagatavojoties un piedaloties tiešsaistes tikšanās. 


 PIETEIKUMA ANKETU ATRADĪSIET ŠEIT


> Rezultāti tiks paziņoti 19. aprīlī

> Tikšanās ar mākslas profesionāļiem norisināsies no 2021. gada maija līdz jūnijam un no septembra līdz oktobrim. 

 

Ja rodas papildu jautājumi par pieteikšanos, lūgums rakstīt Anetei Skujai uz e-pastu: anete.skuja@lcca.lv


Grafika: Mai Bauvald.
1 / 2