en
  • Foto: Kristīne Madjare. 2017.

Bez maksas un pirmo reizi Latvijā iespēja apgūt mākslas vēstneša prasmes

Bez maksas un pirmo reizi Latvijā iespēja apgūt mākslas vēstneša prasmes. 20 absolventiem nodrošinās darba iespēju izstādēs.

Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs izveidojis īpašu sešu nodarbību ciklu, kurā bez maksas un Latvijā pirmo reizi būs iespēja apgūt mākslas vēstneša jeb mākslas mediatora prasmes. Jau rudenī 20 absolventi saņems apmaksātu iespēju strādāt Latvijas Laikmetīgās mākslas centra izstādēs.

Mākslas vēstneši ir cilvēki, kuri balstoties katrs savā pieredzē un iedziļinoties konkrētajā izstādē, asistē skatītājiem, tā padziļinot viņu izstādes apmeklējuma pieredzi un ļaujot no tā gūt vairāk. Latvijas Laikmetīgās mākslas centra veidotās izstādes ir rūpīgi veidotas situācijas ar izziņas procesa, jaunu pieredžu, sarunu un atklāsmju potenciālu. Tomēr jebkuru izstādi iespējams piedzīvot dažādos veidos, atkarībā no iepriekšējās pieredzes, noskaņojuma, laika un uzmanības, kas tiek veltīts izstādē redzamajam utml. Ar mākslas vēstnešu programmu vēlamies sagatavot cilvēku grupu, kas, balstoties katrs savā pieredzē, kā arī iedziļinoties konkrētajā izstādē, spēj asistēt dažādiem skatītājiem, ļaujot katram no izstādes apmeklējuma gūt vairāk.

Mākslas vēstnešu darba rīki ir dalīšanās ar pašam interesanto, vērtīgas norādes, jautājumu uzdošana, stāstīšana par mākslas darbiem un to autoriem, par laikmetu, ekskursiju vadīšana un spēļu un uzdevumu veidošana.

Mērķauditorija

Apmācībām aicināti pieteikties dažāda vecuma cilvēki (no 18 gadu vecuma) ar dažādu profesionālo pieredzi un izglītību, kas var nebūt saistīta mākslu. Būtiska ir interese par mākslu un kultūras jautājumiem. Labas komunikācijas spējas un svešvalodas (tai skaitā krievu valodas) zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību. Dalībniekiem, kas vēlēsies strādāt mūsu pasākumos, jārēķinās ar maiņu darbu gan darba dienās pa dienu, gan brīvdienās.

Latvijas Laikmetīgā mākslas centra izglītības programmu vadītāja Linda Veinberga uzsver: „Uzņemšanai pieteikties aicināti laikmetīgās mākslas interesenti bez vecuma, izglītības un profesionālās pieredzes ierobežojuma. Tie var būt seniori, bibliotekāri, bankas darbinieki, zinātnieki, studenti vai bezdarbnieki – jebkurš! Vienīgais nosacījums ir pilngadība un interese par mākslu, vēlme sarunāties ar cilvēkiem un vēlāk darboties mūsu izstādēs. Jau rudenī notiks ikgadējais Baltijā vērienīgākais laikmetīgās mākslas festivālā Survival Kit un decembrī gaidāma mūsu izstāde Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā "TEV IR PIENĀKUŠAS 1243 ZIŅAS. Dzīve pirms interneta. Pēdējā paaudze", kas vēstīs par neseno pagātni, kad sevis paša un citu meklējumi notika analogā, nevis digitālā vidē.”

Apmācību programma

Kursu norise plānota 6 sesijās darba dienu pēcpusdienās un vakaros no 2017. gada augusta līdz decembrim. Kursu laikā dalībniekiem būs iespēja strādāt apmaksātu darbu festivālā SURVIVAL KIT 9 un izstādē “Tev ir pienākušas 1243 ziņas. Dzīve pirms interneta. Pēdējā paaudze”. Starp apmācību lektoriem būs tādi ievērojami savas jomas profesionāļi kā kuratori Solvita Krese, Kaspars Vanags, Zane Zajančkauska, filozofs Artis Svece, runas pedagoģe Zane Daudziņa, mākslas vēsturniece Edvarda Šmite un citi.

Provizoriskā programma

NB! Sesiju norises datumi var tikt mainīti un laiki precizēti.

Pieteikšanās 

Sūtiet savu CV un motivācijas vēstuli uz e-pastu: marta.krivade@lcca.lv līdz 26.07.2017.

Dalībnieku atlase notiks divās kārtās

– izskatot CV un motivācijas vēstules;

– veicot mutiskas pārrunas ar pirmo kārtu izturējušajiem pretendentiem.

Programma tapusi ar Valsts Kultūrkapitāla fonda un ABLV Charitable Foundation atbalstu.

Lasīt vairāk