...
Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs

Izdzīvošana ziemeļos - mākslas rezidence Tarnamo Zviedrijā

09.12.13

Vairāki latviešu un zviedru mākslinieki 2013. gada septembrī nedēļu strādāja mākslas rezidencē-darbnīcā Tarnamo apvidū Zviedrijā. Teritoriju, kas atrodas netālu no polārā loka, vēsturiski apdzīvojuši sāmi. Rezidences ietvaros mākslinieki realizēja projektus, kas cieši saistīti ar konkrēto apvidu un tam aktuālo „izdzīvošanas komplektu”. Tika aplūkoti jautājumi, kas skar tīrās un neskartās ziemeļu teritorijas nākotni, kad to paredzēts pārvērst par milzīgu kalnrūpniecības centru, jo iecerētās niķeļa atradnes apdraud visu Ūmeovālenas upes ielejas dabu. Rezidējošie mākslinieki tikās un diskutēja gan ar vietējiem aktīvistiem, kas kategoriski iestājas pret šādu notikumu pavērsienu, gan uzklausīja to cilvēku viedokļus, kas atbalsta raktuvju ideju. Lai gan rūpniecības ietekme uz vidi, mežu izciršana, mazapdzīvotu vietu attīstība nav tikai Zviedrijas problēma, universālu risinājumu te nav. Izmantojot dažādus medijus un mākslas tehnikas, mākslinieki meklēja individuālus ceļus, kā reaģēt uz šiem mūsdienu procesiem. Rezidences noslēgumā autoru darbi (Ivetas Laures (LV), Zandas Pučes (LV), Oskara Brieža (LV), Evas Vēveres (LV) un Lauras Prikules (LV), Tīnas Remiz (LV/UK), Kent Gustafsson (SE), Mikael Gundrunsson (SE), Ulla Thӧgersen (SE)) tika prezentēti Ūmeo galerijā Verkligheten. Pasākuma laikā Latvijas Laikmetīgās mākslas centrā (Alberta ielā 13) latviešu mākslinieki atskatīsies uz ziemeļos pieredzēto un prezentēs rezidencē radītos darbus.  

2014. gadā ne tikai Rīga, bet arī Ūmeo būs Eiropas kultūras galvaspilsēta, tāpēc jau vairākus gadus ar nodibinājumu „Rīga 2014” un Umea 2014 un fonda KKNORD atbalstu latviešu un zviedru kultūras institūcijas aktīvi sadarbojas.  Mākslinieku rezidence Tarnamo apvidū Zviedrijā bija rezultāts daudzpusīgam sadarbības līgumam starp Latvijas Laikmetīgās mākslas centru, galeriju Verkligheten Ūmeo un Siguldas novada domi. Tā bija viens no projektiem, kas sagatavo Latvijas Laikmetīgās mākslas centra organizētā mākslas festivāla „Survival Kit” norisi ne tikai Rīgā, bet arī Ūmeo 2014. gada septembrī.  

Attēls: mākslinieces Tīnas Remiz (LV/UK) fotogrāfija „Sāmi”

Pasākumu atbalsta nodibinājums „Rīga 2014”, Siguldas novada dome, Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs, KKNord un Verkligheten (Ūmeo)

1 / 1