en
  • Attēlā: Diāna Leloneka, Dzīvo lietu centra pagaidu mītne Poznaņas Botāniskajā dārzā. 2017.

Izsludināta pieteikšanās LLMC vasaras skolai "Postsociālisma ekoloģijas"

Līdz 2022. gada 27. jūnijam aicinām jaunos un jau pazīstamos māksliniekus, mākslas zinātniekus, humanitāro zinātņu maģistrantūras un doktorantūras studentus, kuratorus un kultūras pētniekus pieteikties Latvijas Laikmetīgās mākslas centra vasaras skolai "Postsociālisma ekoloģijas", kas šogad notiks Valmierā no 12. līdz 17. augustam un pievērsīsies aktuālākajiem vides un ekoloģijas jautājumiem.


Kā atskatīšanās pagātnē var palīdzēt izprast šodienas politiskās un ekoloģiskās krīzes un ietekmēt centienus tās risināt? Kā alternatīvu ekoloģiju idejas var attīstīt jaunas pieejas vides risinājumiem, enerģijas resursu un tehnoloģiju attīstībai šodien un nākotnē? Vasaras skolas programma pievērsīsies ekoloģijas jautājumiem no mūsu reģiona šodienas un nesenās pagātnes mantojuma skatpunkta, saistot tos ar  plašākām, globālām norisēm, tostarp dekolonizācijas procesiem.

Latvijas Laikmetīgās mākslas centra vasaras skola tiek rīkota sadarbībā ar Valmieras pilsētas pašvaldību, Latvijas Mākslas akadēmiju, Igaunijas Mākslas akadēmiju un Kumu mākslas muzeju Tallinā. Tās programma – semināri, darbnīcas un radošās sesijas – mudinās izzināt aktuālākos laikmetīgās kultūras kontekstus caur cilvēka un dabas attiecību kritisku perspektīvu, anotropocēna, un posthumānisma jautājumiem Baltijā un Austrumeiropā.


Vasaras skolas lektori un darbnīcu vadītāji būs pētniece Egle Rindzevičūte, mākslinieki Diāna Leloneka, Linda Boļšakova, Kvīnsijs Gario, Džons Grziničs un citi. Programmas kuratores ir Ieva Astahovska un Linda Kaljundi.

Vasaras skolas nodarbības notiks angļu valodā. 
Dalība tajā ir bez maksas, taču dalībniekiem daļēji jāsedz uzturēšanās izmaksas 100 eiro apmērā. 
Īpaši aicinām pietiekties Latvijas Mākslas akadēmijas studentus. Diviem motivētākajiem LMA studentiem tiks segtas uzturēšanās izmaksas.


"Postsociālisma ekoloģiju" vasaras skolai vari pieteikties, līdz 27. jūnijam angļu valodā aizpildot pieteikuma anketu:
Atbildes par dalību vasaras skolā tiks izsūtītas līdz 4. jūlijam.


Aktuālākie vides un ekoloģijas jautājumi un problēmas – klimata pārmaiņas, bioloģiskās daudzveidības izzušana, cilvēka un dabas kopīgās ekosistēmas izjaukšana, ražošanas un patērēšanas ietekme uz vidi – ir cieši saistīti ar sociālajām, politiskajām un arī kultūrvides izmaiņām. Tos neizbēgami ietekmē gan noteiktās vietas un reģiona specifika, gan daudz plašāki, antropocēna laikmeta un planetāri procesi.

Sociālisma laikmetā veidotās enerģijas ražošanas struktūras joprojām ietekmē šodienas ģeopolitiskos procesus un vides un politikas procesu ciešu mijiedarbību. Vienlaikus rūpes par vidi skar ikvienu no mums, ekoloģiju jautājumus sasaistot ar kopienas un līdzdalības procesiem sabiedrībā.

Līdz ar karu Ukrainā, kas ir ne tikai humanitāra, bet arī ekoloģiska katastrofa, kā arī Rietumvalstu sankcijām pret Krieviju un nepieciešamību radikāli pārorientēt esošo energoresursu tirgu, ekoloģijas jautājumi gūst vēl neatliekamāku aktualitāti. Kā tie ietekmē ne tikai politiskās varas attiecības, bet arī klimata pārmaiņu procesus? Kādas perspektīvas, ētiski un atbildības veidi var virzīt jaunas attiecības ne vien starp cilvēkiem, bet arī starp dzīvo un nedzīvo dabu, starp dabu un kultūru, starp sabiedrību un vidi?

Šie jautājumi ir arī laikmetīgās mākslas fokusā, kas tai pievēršas no visdažādākajām perspektīvām. Tā pārvaicā ne vien cilvēku attiecības ar dabu, bet arī mūsu priekšstatus par to, kas ir daba un dabiskais, cilvēka ķermenisko saikni ar vidi, aicina uz transnacionālas, antikapitālistiskas solidaritātes veidošanu un rūpēm par vidi.


Ja rodas papildus jautājumi par pietiekšanos, lūgums rakstīt Elzai Mednei uz e-pastu elza@lcca.lv.

Lasīt vairāk