en
  • Solvita Krese

Lekcija "Kāts vai karogs? Nacionālā identitāte pēdējo 20 gadu Latvijas mākslā"

Pēc Solvitas Kreses lekcijas notiks paneļdiskusija, kurā piedalīsies mākslinieks Aigars Bikše, konferences „Kultūras tulkošana” kuratore Anda Kļaviņa un sabiedriskās politikas centra „Providus” vadošā pētniece Marija Golubeva.

„Viņa sēdēja uz trijkājainas taburetes klajumā, kur kādreiz bija atradies Frenka nams. Viņa šuva kopā sarkanas, baltas un zilas drēbes loksnes. Kā Betsija Rosa viņa šuva Amerikas karogu. Nevienam nebija dūšas pateikt viņai, ka sarkanais izskartās oranžs, zilais- jūras viļņu krāsā un ka piecstaru zvaigžņu vietā ir izgriezusi sešstūrainās Dāvida zvaigznes” (Kurts Vonnegūts „Kaķa šūpulis”).

Lekcijā Solvita Krese aplūkos identitātes transformāciju Latvijas laikmetīgajā mākslā no 80.gadu beigām līdz šodienai: „Piederības jeb identitātes sajūta nav konstants lielums, bet plūstoša un mainīga vienība, ko ietekmē gan pārmaiņas politiskajā kartē un ekonomiskajos priekšnosacījumos, gan arī lokālās sabiedrības struktūrā. Baltijas valstīs pēdējās dekādes piederības sajūta ir piedzīvojusi vairākkārtējas izmaiņas – no pretestības gara padomju iekārtai uz jaunas nacionālas valsts pašapziņu, no dzīves aiz dzelzs priekškara uz piederību Jaunajai Eiropai, no pārsteiguma par kapitālisma skarbo seju uz patērētāju sabiedrības eiforiju, kā arī nacionālisma konfrontāciju pret multikulturālas sabiedrības modeli”.

Solvita Krese ir mākslas zinātniece, kuratore, kopš 2000.gada - Laikmetīgās mākslas centra direktore.

Lasīt vairāk