...
Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs

Otrā LLMC Vasaras skola - lekciju kopsavilkumi

07.06.15

Abstracts and lecturers biographies