en

Dekoloniālās ekoloģijas

Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs (LCCA) izdod rakstu krājumu “Dekoloniālās ekoloģijas”, kurā apkopoti mākslinieciski pētījumi par šodien kritiskiem ekoloģijas un sociālpolitisko pārmaiņu jautājumiem Baltijas reģionā – gan veidojot dialogus starp lokāli un globāli aktuālajiem vides kontekstiem, gan mudinot izprast pagātnes lomu mūsdienu politiskajās un vides krīzēs. Krājums unikāli apvieno radošas prakses un ekokritiskās idejas, tiecoties attīstīt jaunas pieejas cilvēku un dabas kopējai ekosistēmai.

Rakstu krājums ir izvērsums LCCA izstādes “Dekoloniālās ekoloģijas. Saprast postkoloniālo pēc sociālisma” (2022) radošajiem pētījumiem. “Ikviens no šajā krājumā lasāmajiem mākslinieciskajiem pētījumiem uzdod būtiskus jautājumus, kuros saslēdzas pagātnes, tagadnes un nākotnes vides konteksti, atsedzot savijumus un iestarpinājumus, un veidojot jaunas savienojamības tur, kur, šķiet, nav nekā kopīga. Mākslinieku pētījumos iesaistītās dekoloniālās perspektīvas pārskata ne vien reģiona sociālisma pagātni un tās nospiedumus, pārmaiņu un atbrīvošanās pieredzes caur vides stāstiem, bet arī dekolonizē pašu mākslu, uzsverot, ka nav iespējams nošķirt estētiskos, ētiskos, sociālos, materiālos un politiskos aspektus, ” – izdevumu komentē tā sastādītāja un redaktore, kā arī notikušās izstādes kuratore Ieva Astahovska.

Krājuma struktūra veidota divās daļās – “Dekoloniālās” un “Ekoloģijas”. Pirmajā sadaļā “Dekoloniālās” autori pievēršas cilvēka un apkārtējās vides attiecībām, izceļot tādas tēmas kā (post)padomju mantojums, vietas nozīme un pieredze, atmiņa, tehnoloģiju un industriju ietekmētās ainavas, ekoloģisko jautājumu kultūras nozīmes un sociālās prakses, un alternatīvas stratēģijas vides krīzes un klimata pārmaiņu mesto izaicinājumu pārvarēšanai. Savukārt krājuma otrajā sadaļā “Ekoloģijas” meklētas atbildes uz jautājumiem – kā atskatīšanās pagātnē var palīdzēt izprast šodienas politiskās un ekoloģiskās krīzes un ietekmēt centienus tās risināt? Kā alternatīvu ekoloģiju idejas var attīstīt jaunas pieejas vides risinājumiem, atjaunojamu enerģijas resursu attīstībai, bioloģiskajai daudzveidībai, cilvēka un dabas kopīgajai ekosistēmai šodien un nākotnē?

Izdevuma rakstu autori ir Ieva Astahovska, Linda Boļšakova, Maija Demitere, Vika Eksta un Anna Griķe, Inga Erdmane, Kvīnsijs Gario, Marija Kapajeva, Diāna Leloneka, Aurēlija Maknīte, Haralds Matulis, Francisko Martiness, Oļa Mihaiļuka, Līga Spunde, Rasa Šmite un Raitis Šmits. Grāmatas dizainers – Aleksejs Muraško.

Izdevums tapis starptautiska projekta “Līdzību salas: kolektīva rokasgrāmata ilgtspējīgām un iekļaujošām mākslas institūcijām” ietvaros, un to līdzfinansē Eiropas Savienība, kā arī Valsts Kultūrkapitāla fonds, Kultūras Ministrija un Ziemeļvalstu Ministru padome.

Lasīt vairāk
20.00 €
Pirkt
Specifikācija
Izdevējs
Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs

Valoda
Latviešu, angļu

Parametri


ISBN
978-9934-9228-0-0
Autori
Sastādītāja un redaktore: Ieva Astahovska
Mediji
Ieskats grāmatā