...
Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs

Gijs Debors. Izrādes sabiedrība

Pēcvārda autors: Kirils Kobrins 

Dizains: Anna Aizsilniece 

Tulkotāja: Astra Skrābane

Redaktors: Arturs Hansons


Gijs Debors (1931-1994) bija franču teorētiķis, rakstnieks, kino režisors, situacionistu kustības un domubiedru grupas Situationist International viens no dibinātājiem. Debora „Izrādes sabiedrība” pirmo reizi tika publicēts 1967. gadā, izklāstot situacionisma teorijas pamatnostādnes, piedāvājot izrādes sabiedrības konceptu. Darbu var uzskatīt par vienu no nozīmīgiem teorētiskiem sacerējumiem, kas kritiski izskata moderno jeb 20. gs. kapitālisma sabiedrību, norādot uz tās atkarību no mediju radītās realitātes. Ar terminu „izrāde” Debors definē sabiedrības sistēmu, kuras sabiedrisko domu un estētiskās kategorijas veido kapitālisms, masu informācijas avoti un valsts pārvaldes sistēma, kas darbojas saskaņā ar informācijas telpu. Franču autora darbs uzskatāms par kanonisku vērtību pasaules kritiskās domas evolūcijā.

Kirils Korbrins par „Izrādes sabiedrību” raksta šādi: La société du spectacle ir lieliska grāmata, lai lasītājs man piedod nezinātnisko toni. To var aprīt vienā vakarā vai arī virzīties uz priekšu lēnām, sagremojot tēzi pēc tēzes. /../ Starp citu, grāmata diezgan daudz izskaidro, kā un kāpēc šobrīd brūk pasaule, kuru radījuši “sešdesmit astotā gada cilvēki”. 

http://www.punctummagazine.lv/2017/11/16/izrades-sabiedriba/

http://lr1.lsm.lv/lv/raksts/kulturas-rondo/gijs-debors-un-vina-gramatas-izrades-sabiedriba-nozime

http://www.punctummagazine.lv/2017/11/16/ar-pudeli-un-pret-visiem/


1 / 2