...
Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs

Teodors V. Adorno un Makss Horkheimers. Apgaismības dialektika

Tulkotājs: Ivars Ijabs 

Literārā redaktore: Indra Ozoliņa

Izmērs: 18cm x 11.9cm

Grāmatu „Apgaismības dialektika” Frankfurtes skolas filozofi Makss Horkheimers (1895 – 1973) un Teodors Adorno (1903 – 1969) uzrakstīja II Pasaules kara laikā, atrodoties emigrācijā ASV. Abu autoru kopdarbs ir viens no nozīmīgākajiem modernitātes kritikai veltītajiem darbiem, kā arī vērienīgs ekskurss Rietumu kultūras vēsturē no Odiseja līdz 20. gadsimta totalitārismam un kultūras industrijai. Grāmata ir mēģinājums parādīt Rietumu civilizācijas pašdestrukcijas tieksmi, saistot to ar saprāta ideju, ko apgaismība un modernā zinātne ir pārvērtusi par iracionālu spēku, kas valda ne vien pār dabu, bet pašu cilvēci. Autori sniedz pesimistisku Rietumu civilizācijas diagnozi un secina, ka racionālisms nenoved pie cerētās cilvēces emancipācijas, un tādēļ apgaismības projekts uzskatāms par neizdevušos. Vienīgā, kas vēl iestājas par indivīda autonomiju un laimi, ir māksla.  

Vācu filozofs un sociologs Makss Horkheimers Frankfurtē dibināja un vadīja Sociālās izpētes institūtu (1930 – 1941), kurā attīstīja jaunu interdisciplināru kustību - kritisko teoriju, kas apvienoja marksismā balstītu politisko filozofiju ar sociālajiem un kultūras pētījumiem. Tieši ”Apgaismības dialektika” ir centrālais kritiskās teorijas sacerējums. Savukārt Teodors Ludvigs Vīzengrunds Adorno, kurš bija viens no vadošajiem Frankfurtes filozofiskās skolas pārstāvjiem, rakstīja arī par socioloģiju, muzikoloģiju un psiholoģiju.


Dizains: Ingrīda Zābere. Izdevējs: Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs, 2009
1 / 1