...
Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs

Tulkojot atsauces. Nesenās pagātnes nospiedumi postsociālisma reģionā

Redaktori: Astahovska Ieva, Inga Lāce

179x110mm

mīkstie vāki


Izdevums „Tulkojot atsauces. Nesenās pagātnes nospiedumi postsociālisma reģionā” tiecas notvert un analizēt šodienā joprojām klātesošus padomju laika nospiedumus jeb atsauces mākslā, publiskajā telpā, arhitektūrā, sabiedrībā, kolektīvās un personiskās atmiņas laukā. Līdzīgi kā zemsvītras piezīmes grāmatā šajā izdevumā tulkotās atsauces – dažādas norises, notikumi, artefakti, simboli, sistēmas, mitoloģijas un nostalģijas – kaleidoskopiski komentē, papildina un satuvina stāstījumus par neseno pagātni. 

“Kolektīvā atmiņa, vai drīzāk – kolektīvā amnēzija, ir viens no motīviem, kas sastopams krājumā "Tulkojot atsauces". Liela daļa autoru, kuri izdevumā pārskata sociālisma atstātos nospiedumus, piedzīvojuši vien sociālisma izskaņu, šobrīd dala dzīves telpu gan ar tiem, kuri sociālismā nodzīvojuši lielāko daļu mūža, gan tiem, kuri jau spēj uz visu padomisko raudzīties kā eksotisko. Tāpēc krājumā netrūkst personiskā – mēģinājumu atcerēties, piefiksēt, iepazīt paša atmiņas, noenkurot tās ar jaunu, paplašinātu nozīmi. [..] Izdevuma atrašanās starptelpā starp teoriju, eseju krājumu, mākslas projekta katalogu un personīgām piezīmēm .. sniedz arī lielāku brīvību, piedāvājot ne tikai teorētiski argumentētus, bet arī intuitīvus, emocionālus uzskatus un varbūtības.

Šāda nesenās pagātnes nospiedumu reģistrēšana, atmiņu kārtošana un pārkārtošana, regulāri pamainot kārtošanas nosacījumus, ļauj uzturēt daudzbalsīgus stāstus par pagātni. Kā krājumā raksta Iļja Budraitskis – "galvenā cīņa par atmiņu risinās ikdienas līmenī, kad katrs mūsu pārdzīvotais mirklis nevis apstiprina pabeigtu pagātnes attēlu, bet gan dod spēkus un izdomu tā turpināšanai". "Tulkojot atsauces" redaktores Ieva Astahovska un Inga Lāce grāmatas saturu piesaka kā kaleidoskopisku, tā piedāvājot vēl vienu metaforu nesenās pagātnes izprašanai. Kaleidoskops, atcerēsimies, ir caurule, kurā krāsaini stikliņi vai akmentiņi spoguļu sistēmā veido simetrisku ornamentu, kas mainās, cauruli grozot. Kā būtu, ja tā raudzītos arī uz nesenās pagātnes izzināšanu? Tiekties pēc simetrijas, bet nezaudēt ziņkāri cauruli grozīt, ļaujot krāsainajiem stikliņiem sakrist arvien jaunās kombinācijās.”


Rakstu autori: Ieva Astahovska, Ilya Budraitskis, Viktorija Eksta, Mārtiņš Kaprāns, Inga Lāce, Davor Mišković, Magdalena Radomska, Mykola Ridnyi, Tanel Rander, Slavs and Tatars, Tamta-Tamara Shavgulidze, Margaret Tali, Sophia Tabatadze, Dovilė Tumpytė, Ieva Viese.


Recenzija: Zane Zajančkauska, “Nesenās pagātnes uzirdināšana”

http://www.satori.lv/raksts/10444/Zane_Zajanckauska/Nesenas_pagatnes_uzirdinasana


Dizains: Monika Grūzīte. Izdevējs: Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs, Rīga, 2015
1 / 1