en

PĀRNĒSĀJAMĀS AINAVAS ceturtā sarunu darbnīca

Latvijas Laikmetīgās mākslas centra projekta PĀRNĒSĀJAMĀS AINAVAS ceturtā sarunu darbnīca: Ņujorka. Radošais klimats pēc Otrā pasaules kara. Kultūru sakari un mākslinieku tīklošanās.

Aicinām otrdien, 19. decembrī plkst. 18.00, Latvijas Laikmetīgās mākslas centrā uz starptautiska laikmetīgās mākslas projekta PĀRNĒSĀJAMĀS AINAVAS ceturto sarunu: Ņujorka. Radošais klimats pēc Otrā pasaules kara. Kultūru sakari un mākslinieku tīklošanās. 

Pārnēsājamās ainavas ir starptautisks laikmetīgās mākslas projekts ar izstādēm Rīgā, Parīzē, Ņujorkā, Zviedrijā un Berlīnē, kurā tiek apzinātas Latvijas trimdas un emigrācijas mākslas izpausmes, sākot no 20. gadsimta sākuma līdz mūsdienām. Paplašinot mākslas norišu kontekstu katrā no izvēlētajiem ģeogrāfiskajiem punktiem, tos ievada sarunu darbnīcas, kurās aicināti piedalīties mākslas pētnieki no Latvijas un ārvalstīm. Ceturtā sarunu darbnīca būs veltīta Ņujorkai, kas pēc Otrā pasaules kara izveidojās par dominējošu Rietumu pasaules mākslas centru, tajā, saplūstot daudzām kultūrām un nacionalitātēm. Sarunā pievērsīsimies radošajam klimatam samezglotajā pēckara un Aukstā kara periodā, pārskatot un pārvērtējot mazāk skatītas mākslas norises, kas veidojušās mākslinieku migrācijas ietekmē, attīstoties dažādiem sadarbības modeļiem un stratēģijām. Šāda gan kultūru, gan mākslinieku mijiedarbe 20.gs. otrajā pusē veidojusi paralēlas strāvas dominējošam mākslas vēstures naratīvam, kas tiek reprezentēts vadošajos muzejos un perioda mākslas norišu pārskatos, tādēļ vēlamies uzdot jautājumus par to lomu mākslas norišu veidošanā un attīstībā.

Sarunu ievadīs Latvijas Laikmetīgā mākslas centra kuratores Solvita Krese un Andra Silapētere, stāstot par Ņujorkas latviešu mākslinieku un dzejnieku kopu „Elles ķēķis”, iezīmējot arī Sigurdu Vīdzirksti un viņa radošo darbību. James Gallery Ņujorkā kuratore Katherina Carl izvērsīs kontekstu un metodoloģiju James Gallery programmas veidošanā, apskatot pagājušajā gadsimta kultūras sakarus, migrāciju un mākslinieku tīklošanos. MoMa kuratore Ana Janveski stāstīs par amerikāņu horeogrāfi Annu Halprin un horvātu mākslinieku Tomislavu Gotovacu un viņu tikšanos 60. gados Dienvidslāvijā. Vairāku ievērojamu pētījumu autore Melissa Rachleff Burtt prezentēs savu projektu „Inveting Downtown”, kas apskata mākslinieku vadītās galerijas Ņujorkā 1952.–1965. gadam, pievēršoties arī Rīgā augušā Borisa Lurje (Boris Lurie) darbībai. Savukārt dzejnieks un pētnieks Kārlis Vērdiņš stāstīs par latviešu trimdas mākslinieku Ronaldu Kaņepu un viņa mākslas praksi. Pārnēsājamās ainavas, kas notiek Latvijas valsts simtgades programmas ietvaros, pievēršas Latvijas mākslinieku trimdas un emigrācijas stāstiem, ievietojot tos plašākā 20.gs. mākslas norišu, migrācijas un globalizācijas kontekstā.

Pārnēsājamās ainavas notiek ar Kultūras ministrijas, Valsts Kultūrkapitāla fonda, ASV vēstniecības, Kanādas vēstniecības, Gētes Institūta atbalstu, un Zviedrijas vēstniecības atbalstu. Latvijas valsts simtgades svinības notiek laikā no 2017. gada līdz 2021. gadam. Latvijas valsts simtgades svinību galvenais vēstījums ir Es esmu Latvija, akcentējot, ka Latvijas valsts galvenā vērtība ir cilvēki, kuri ar savu ikdienas darbu veido tās tagadni un kopā ar jauno paaudzi liek pamatus rītdienai. LLMC projekts Pārnēsājamas ainavas ir viena no Latvijas valsts simtgades svinību norisēm.Lasīt vairāk