en

Kopīgās nākotnes

Projektu No sarežģītās pagātnes uz kopīgu nākotni (From Complicated Past Towards Shared Futures) Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs īsteno kopā ar Nacionālo mākslas galeriju Viļņā, OFF-Biennāli Budapeštā, Lodzas Mākslas muzeju un Malmes Mākslas muzeju. Tā uzmanības centrā ir jautājumi, kas saistīti ar 20. gadsimta sarežģītās un neērtās pagātnes un šodienas attiecībām, apsverot, kā par šiem jautājumiem domāt un runāt plašākā sabiedrībā, īpaši izceļot mākslas mediācijas lomu. 

Projekta norises – izstādes, darbnīcas, diskusijas un izglītības programmas, simpozijs – tiecas veidojot jaunus skatījumus un pieejas tam, kā māksla un kultūra var veicināt sabiedrības informētību par pagātnes un šodienas samezglotajām attiecībām un tādejādi ietekmēt arī aktuālo realitāti. Jaunu pieeju ieviešanā būtisks instruments ir radošas sadarbības gan starp projekta partnerinstitūcijām, gan ar mediju, izglītības, aktīvisma, atmiņu pētniecības, vides un citu jomu pārstāvjiem. Daloties kompetencēs un pieredzēs, projekta norisēs iesaistītie speciālisti palīdz iesaistīt starpdisciplināras pieejas un veidot kvalitatīvi jaunu sadarbību ar auditoriju. 

Detalizēta informācija par projekta norisēm apkopota un publicēta projekta tiešsaistes platformā SharedFutures.eu.

 SharedFutures.eu


Lasīt vairāk