en

#4 lasīšanas darbnīca kopā ar Rīgas biennāli

Aicinām uz ceturto lasīšanas darbnīcu, kas veltīta sensorajām pieredzēm mākslā – 25. jūlijā, plkst. 18.00 LU bijušajā Bioloģijas fakultātes ēkā (vai pie mākslinieka Džeimsa Beketa instalācijas 'Pilsdrupas' Kronvalda parkā)!

#4 lasīšanas darbnīcas tēma:

Sensorais kā estētiskais: maņu un sajūtu pieredze mākslā

Vizuālajai pieredzei mākslā arvien ir dominējoša loma. Tomēr laikmetīgajā mākslā arvien lielāku aktualitāti gūst dažādas citas sensorās pieredzes – smarža, garša, skaņa, pieskāriens u.c. –, kas darbojas arī sinestētiski. Tā kontekstā nereti tiek runāts par “sensuālo pavērsienu (sensual turn) vai “sensorā atgriešanos”, kas izceļ dažādas maņas un sensoro uztveri kā daļu no mākslas pieredzes, un uzsver, ka tās ir aktīvas nozīmju veidotājas.

Šī alternatīvā pieeja ierastajam nošķīrumam starp racionālismu un sensuālismu, kā rakstījis vizuālās mākslas pētnieks V. J. T. Mitčels, aicina kritiski pārskatīt “sensoro higiēnu”, kas fetišizējusi vizualitāti kā mākslas mērķi, un arī vispārējo vizuālās kultūras jēdziena pamatotību.

Lasīšanas darbnīcā tiks analizēti sekojoši teksti:

>Patrizia Di Bello and Gabriel Koureas, “Introduction. Other than the Visual”. Art, History and the Senses. 1830 to the Present. 2010, p. 1–17.

>Caroline A. Jones, “Sensorium: New media complexities for embodied experience”. Parachute, 2006, No 121, pp. 81–97.

Tekstus iespējams saņemt, rakstot uz e-pastu: readingworkshop2018@gmail.com.

Darbnīcas pieejamas ikvienam interesentam; dalība pasākumos bez maksas.


Lasīt vairāk