en

#6 lasīšanas darbnīca kopā ar Rīgas biennāli

Aicinām uz lasīšanas darbnīcu, kas veltīta populisma tēmai – 30. augustā, plkst. 18.00 LU bijušajā Bioloģijas fakultātes ēkā (vai pie mākslinieka Džeimsa Beketa instalācijas 'Pilsdrupas' Kronvalda parkā)!

#6 lasīšanas darbnīcas tēma:  Populisms un mākslas taktikas  

Līdz ar ilgstošo neoliberālās politikas krīzi atdzimušais jauna veida gan nacionālistiskais labējā spārna, gan kreisā spārna populisms šodien vairs neraksturo kādu noteiktu politisko pozīciju vai ideoloģiju. Gluži pretēji, populisms izvērš varu, saplūstot dažādiem, pat šķietami pretējiem politiskajiem spēkiem un manipulējot ar uzkonstruētu sabiedrības vairākuma tēlu. Aktuāls ir jautājums arī par mākslas un populisma attiecībām – populistiskas tendences nereti iekļauj gan kritiski ievirzīti, gan realitāti nekritiski atspoguļojoši darbi.

Radniecīgas raizes ir saistītas ar informācijas patiesumu šodienas mediju vidē, kad ziņas bieži kļūst par to surogātu, un arvien grūtāk ir saprast, kā atšķirt patiesu informāciju no faktu manipulācijas. Šai ziņā arvien nozīmīgāku lomu realitātes izprašanā iegūt māksla, darbojoties kā no masu medijiem atšķirīgs informācijas atspoguļojuma veids. Tā uzdod jautājumus par noteikto sociālpolitisko jautājumu aktualitāti un arī virza, lai skatītāji paši uzdod jautājumus, nevis nekritiski pieņem pasniegto, nereti manipulēto informāciju. Māksla kļūst par mediju paplašinājumu – ne tikai estētisku pieredzi, bet veidu, kā izzināt pasauli.

Lasīšanas darbnīcā tiks analizēti sekojoši teksti:

>Marco Baravalle, “Art Populism and the Alter-Institutional Turn”. E-flux Journal #89, March 2018.

https://www.e-flux.com/journal/89/182464/art-populism-and-the-alter-institutional-turn/

>Alfredo Cramerotti, “WHAT is Aesthetic Journalism?”. Aesthetic Journalism: How to Inform Without Informing, Chicago: Intellect, The University of Chicago Press, 2009, pp. 20–34.


Tekstus iespējams saņemt, rakstot uz e-pastu: readingworkshop2018@gmail.com.

Darbnīcas pieejamas ikvienam interesentam; dalība pasākumos bez maksas. 

Lasīt vairāk