...
Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs

„LMC vakarskolā” nākamnedēļ notiks otrā lasīšanas darbnīca
LLMC Ofisa galerija, Alberta iela 13, Rīga
27.11.13

„LMC vakarskolas” otrā lasīšanas darbnīca notiks otrdien, 3. decembrī, plkst. 18.00 Laikmetīgās mākslas centrā (LMC). Šī lasīšanas darbnīca būs veltīta mākslas uztveres un radošās rakstīšanas stratēģijām. Mākslas kritikas un tekstu lasījumu cikla „LMC vakarskola” pamatā ir aktuālu laikmetīgās mākslas norišu un tekstu iepazīšana, lai stiprinātu kritiskās domāšanas un diskusijas attīstību Latvijas mākslas vidē. Dalība – bezmaksas.

Viens no būtiskākajiem aspektiem, kas raksturo postmoderno domāšanu, ir atteikšanās no lielajiem stāstiem vai metastāstiem. Tā ir atteikšanās no viena patiesā stāsta, kas cilvēkam izskaidro pašam sevi un pasauli. Līdz ar to arī zūd nemainīgas atbilstības attiecības starp valodu un pasauli, valoda vairs nav parocīgs instruments, ar kā palīdzību ir iespējams ietiekties patiesības dzīlēs.

Valoda ir rīks, ar kā palīdzību cilvēks sevi un pasauli burtiskā nozīmē veido, izgudro. Bet šie veidi var būt daudz un dažādi. Tādēļ arī saasinās jautājums par to, kā rakstīt mākslu? Nevis aprakstīt, bet tieši rakstīt pašu mākslu? Jo tas jau rakstīšanas aktā notiek un ir noticis pirms postmodernās domāšanas.

Lai sagatavotos lasīšanas darbnīcai, dalībnieki aicināti iepazīties ar šādiem tekstiem: Della Pollock, Performing Writing (1998), kā arī Kenneth Goldsmith Uncreative Writing (2011). Lasīšanas darbnīcām aktuālos tekstus iespējams saņemt, rakstot uz: ieva.ast@gmail.com .

„LMC vakarskolā” tiek apspriesti dažādi laikmetīgās mākslas jautājumi caur nozīmīgu teorētiķu tekstu lasīšanas pieredzi. Apvienojot teorētisku un praktisku darbošanos, cikls piedāvā iespēju vingrināt kritiskās domāšanas, analīzes, argumentācijas un diskutēšanas prasmes. Kopumā „LMC vakarskolas” cikls ietver desmit lasīšanas darbnīcas, kā arī vietējo un starptautisku profesionāļu vieslekcijas, kas norisināsies līdz 2014. gada martam.

Satura un tēmu ziņā katra lasīšanas darbnīca ir veltīta noteiktam tēmu un jautājumu lokam – mākslas institucionālisms un tā kritika, postkoloniālisms, feminisms, līdzdalības stratēģijas mākslā u.c. Katra no tēmām izvērsta, lasot un diskutējot par tekstiem no mākslas teorijas, filozofijas, antropoloģijas un citām nozarēm, to vidū tādu nozīmīgu autoru kā Alena Badjū, Žaka Ransjēra, Klēras Bišopas, Lūsijas Lipardas, Hansa Beltinga u.c. esejām.

„LMC vakarskolas” vadītāji interesentus aicina apmeklēt visas lasījuma cikla darbnīcas, tomēr ir iespējams pievienoties tām arī neregulāri. Pirms katras lasīšanas darbnīcas dalībnieki tiks aicināti patstāvīgi iepazīties ar konkrētajiem tekstiem, klātienes diskusiju balstot uz šo tekstu lasīšanas pieredzi. 

„LMC vakarskolas” nodarbības notiek Laikmetīgās mākslas centrā, Alberta ielā 13, 7. stāvā.