en
  • 1. Gundegas Evelones vadīta meistarklase Valmieras Vasaras teātra festivālā. Foto: Lita Millere, 2019

  • 2. Katrīnas Neiburgas vadīta meistarklase Valmieras Vasaras teātra festivālā. Foto: Didzis Grodzs, Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs, 2019

  • 3. Evitas Melbārdes un Ievas Soprānes vadīta meistarklase Valmieras Vasaras teātra festivālā. Foto: Didzis Grodzs, Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs, 2019

  • 4. Andas Lāces vadīta meistarklase Valmieras Vasaras teātra festivālā. Foto: Lita Millere, 2019

  • 5. Gundegas Evelones vadīta meistarklase Valmieras Vasaras teātra festivālā. Foto: Lita Millere, 2019

  • 6. Andreja Strokina vadīta meistarklase Valmieras Vasaras teātra festivālā. Foto: Lita Millere, 2019

  • 7. Andreja Strokina vadīta meistarklase Valmieras Vasaras teātra festivālā. Foto: Lita Millere, 2019

  • 8. Izoldes Cēsnieces vadīta meistarklase Valmieras Vasaras teātra festivālā. Foto: Didzis Grodzs, Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs, 2019

  • 9. Vikas Ekstas vadīta meistarklase Valmieras Vasaras teātra festivālā. Foto: Lita Millere, 2019

  • 10. Modra Svilāna vadīta meistarklase Laurenču sākumskolā. Foto: Didzis Grodzs, Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs, 2019

Aicinām skolēnus meistarklasēs iepazīt laikmetīgo mākslu!

Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros kopā ar māksliniekiem Gundegu Eveloni, Katrīnu Neiburgu, Rihardu Funtu, Ievu Balodi, Evitu Melbārdi, Ievu Soprāni, Modri Svilānu, Viktoriju Ekstu, Andreju Strokinu, Andu Lāci, Izoldi Cēsnieci, Ati Jākobsonu un mākslas vēstnešiem kopš 2019. gada februāra ir uzsācis daudzveidīgu radošo meistardarbnīcu ciklu, ko piedāvā piedzīvot bērniem un jauniešiem (7–18 gadi) skolās visā Latvijā. Meistardarbnīcas ir piemērotas arī dažādām nometnēm, bērnu un jauniešu centru programmām, profesionālas ievirzes skolām un interešu izglītības iestādēm visā Latvijā.


Meistarklases ietvaros katrs mākslinieks sniedz ieskatu savā radošajā darbībā un mākslas vēstnesis ar dažādu piemēru palīdzību paskaidro, kas ir laikmetīgā māksla. Dalībnieki tiek iepazīstināti ar katra mākslinieka darba specifiku, tehniku un darba metodi, un pēc stāstījuma mākslinieks kopā ar mākslas vēstnesi vada radošo darbnīcu, kurā skolēniem pašiem ir iespēja izmēģināt mākslas darba veidošanas principus, radot jaunu mākslas darbu. Vienas radošās darbnīcas ilgums ir divas stundas. Katra meistarklase pieejama kā atsevišķa norise, bet vienlaikus uz vienu skolu iespējams aicināt arī vairākas meistarklases.


Par meistardarbnīcām un māksliniekiem:


Starpdisciplināri strādājošā māksliniece, tēlniece un kuratore Gundega Evelone (http://gundegaevelone.berta.me/) savā meistarklasē iepazīstina ar performances, akciju, hepeningu un instalāciju mākslas veidošanas praksēm un piemēriem Latvijā. Izmantojot uz vietas atrodamus priekšmetus, māksliniece ar praktisku līdzdarbošanos piedāvā piedzīvot, kā ir iespējams materializēt ikvienu radošu ideju.

Gundega Evelone_meistarklase09_2019.pdf

Meistardarbnīcā kopā ar mākslinieci Katrīnu Neiburgu (http://neiburga.lv/) ir iespēja izzināt, kas ir videomāksla, videoinstalācija un vīdžejošanas kultūras aizsākumi Latvijā, pašiem praksē apgūstot VJ (video miksētāja) programmu un radot savu video darbu.

Katrina Neiburga_meistarklase09_2019.pdf

Laikmetīgās mākslas restauratores Evita Melbārde un Ieva Soprāne meistardarbnīcā atklāj laikmetīgās mākslas daudzveidīgo materialitāti un mākslas darbu piemērus, kas paglābti no izzušanas, pateicoties laikmetīgās mākslas restauratora profesijas unikalitātei. Kopīgi tiek veidotas latviešu mākslinieku darbu kopijas un iepazīti neparastākie materiāli, kas tiek izmantoti mūsdienu mākslā.

Evita Melbarde_meistarklase09_2019.pdf

Ieva Soprane_meistarklase09_2019.pdf

Vizuālās mākslinieces Vikas Ekstas (www.vikaeksta.com) pašportretu meistarklases dalībnieki tiek iepazīstināti ar dažādām pieejām un māksliniekiem, kas strādā ar pašportretu, selfiju kultūru un pašportreta terapeitisko iedarbību mākslā. Meistarklases dalībnieki rada pašportretus foto vai īsu video formātā un strādā ar sevis pozicionēšanu kameras priekšā un jaunu tēlu radīšanu, iemūžinot sevi un savus grupas biedrus ar foto portretu un pašportretu palīdzību. 

Viktorija Eksta - meistarklase_09_2019.pdf

Gleznotājas un performanču mākslinieces Andas Lāces (www.andalace.com/) vadītajā meistardarbnīcā, izmantojot rotaļāšanos un radošus uzdevumus, katram tās dalībniekam tiek sniegta iespēja piedalīties performatīva mākslas darba radīšanā. Iesaistot skolēnus performatīva lielformāta zīmējuma radīšanā, tiek attīstīta kāda ideja vai doma, rosinot skolēnu savstarpēju uzticēšanos, atbrīvošanos un koncentrēšanos.

Anda Lace - meistarklase09_2019.pdf

Māksliniece un pedagoģe Izolde Cēsniece savā meistarklasē kopā ar skolēniem domā, zīmē, veido un būvē iztēles kartes, kurās katra skolēna prātā esošās domas, lietas un raizes materializējas kopīgas pilsētvides objektu formās, atklājot klases emocionālo un tematisko noskaņu.

Izolde Cesniece - meistarklase09_2019.pdf

Savukārt foto mākslinieks Andrejs Strokins (http://strokins.info/) savā meistardarbnīcā piedāvā veidot foto kolāžas no atrastiem attēliem, ļaujoties nejaušības un kļūdīšanās raisītajiem efektiem uz radītajiem darbiem.

Andrejs Strokins - meistarklase09_2019.pdf

Dizainers Rihards Funts (www.rihardsfunts.com/) savā meistarklasē iepazīstina ar dažādām dizaina disciplīnām un dizainera profesiju, kopā ar skolēniem izstrādā izstādes koncepciju un rada izstādes ekspozīcijas dizaina maketus, izmantojot 3D printēšanas tehnoloģiju.

Rihards Funts_meistarklase09_2019.pdf

Analogo attēlu māksliniece un eksperimentālā kino pasākumu kuratore Ieva Balode (https://ievabalode.com/) iepazīstina skolēnus ar analogo tehnoloģiju pielietošanu mākslas darbu radīšanā mūsdienu digitālajā laikmetā. Kopā ar mākslinieci tiek sniegta iespēja analogo foto attēlu izgatavot pašiem un atklāt analogā attēla radīšanas principus. 

Ieva Balode_meistarklase2020.pdf


Metālmākslinieks Modris Svilāns, dažādus materiālus kombinējot ar skaņas un kinētikas eksperimentiem, kopā ar skolēniem rada kinētiskus mākslas darbus, kas tiek atdzīvināti ar kontrastu sensora palīdzību, radot unikālu pieredzi.

Modris Svilāns-meistarklase09_2019.pdf


Mākslinieks Atis Jākobsons meistardarbnīcā kopā ar bērniem un jauniešiem cenšas pārkāpt papīra plaknes nospraustās robežas, veidojot telpiskus papīra objektus. Meistarklases gaitā tiek izmēģinātas dažādas tehnikas glezniecības telpiskuma panākšanai – sākot no fotogrāfijas, līdz pat jaunāko mobīlo aplikāciju izmantošanai mākslas darba radīšanā.
Meistarklase ar Ati Jakobsonu_2020.pdfMeistarklases ir maksas pakalpojums. Vienas meistarklases cena ir 235–275 EUR (t.sk. PVN), neskaitot transporta izmaksas.

Pieteikšanās meistardarbnīcām, sazinoties ar Latvijas Laikmetīgās mākslas centra izglītības programmu kuratori Māru Žeikari, rakstot uz mara@lcca.lv vai zvanot +371 29586893.

Detalizētāka informācija par meistardarbnīcām: www.lcca.lv, arī Facebook: /LMC.LV

Meistardarbnīcas organizē: Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs

Meistarklašu cikls izstrādāts ar Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas ““Latvijas skolas somas” satura radīšana” atbalstu.

Meistarklases skolās visā Latvijā norisināsies līdz pat 2020. gada nogalei.

Lasīt vairāk