...
Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs

Laikmetīgās mākslas centrā sāksies mākslas kritikas tekstu lasījumu cikls „LMC vakarskola”
LLMC Ofisa galerija, Alberta iela 13, Rīga
30.10.13

5. novembrī notiks cikla ievadlekcija, kas iepazīstinās ar tālākajiem notikumiem un lasījumu cikla tēmām.

„LMC vakarskolā” tiks apspriesti dažādi laikmetīgās mākslas jautājumi caur nozīmīgu teorētiķu tekstu lasīšanas pieredzi. Apvienojot teorētisku un praktisku darbošanos, ciklā tiks piedāvāta iespēja vingrināt kritiskās domāšanas, analīzes, argumentācijas un diskutēšanas prasmes. Kopumā „LMC vakarskolas” cikls ietver desmit lasīšanas darbnīcas, kā arī  vietējo un starptautisku profesionāļu vieslekcijas, kas norisināsies līdz 2014. gada martam.

Satura un tēmu ziņā katra lasīšanas darbnīca būs veltīta noteiktam tēmu un jautājumu lokam – piemēram, mākslas institucionālisms un tā kritika, postkoloniālisms, feminisms, līdzdalības stratēģijas mākslā u.c. Katra no tēmām tiks izvērsta, lasot un diskutējot par tekstiem no mākslas teorijas, filozofijas, antropoloģijas un citām nozarēm, to vidū tādu nozīmīgu autoru kā Alena Badjū, Žaka Ransjēra, Klēras Bišopas, Lūsijas Lipardas, Hansa Beltinga u.c. esejām.

Dalība darbnīcās un semināros ir bezmaksas. „LMC vakarskolas” vadītāji interesentus aicina apmeklēt visas lasījuma cikla darbnīcas, tomēr ir iespējams pievienoties tām arī neregulāri. Pirms katras lasīšanas darbnīcas dalībnieki tiks aicināti patstāvīgi iepazīties ar konkrētajiem tekstiem, klātienes diskusiju balstot uz šo tekstu lasīšanas pieredzi.

„LMC vakarskolas” nodarbības notiks Laikmetīgās mākslas centrā, Alberta ielā 13, 7. stāvā.