en
  • Dainas Dagnijas darbnicā, fonā viņas glezna "Imigranti", 1967. Foto: autors nezināms. Privātkolekcija

  • Linards Tauns un Fridrihs Milts mākslinieka darbnīcā, apspriežot vāka zīmējumu Linarda Tauna grāmatas “Mūžīgais mākonis” pirmizdevumam. Ņujorka. 1957-1958. Foto: Bruno Rozītis. Rakstniecības un mūzika

  • Aleksandrs Zapoļs, Vladimirs Svetlovs (Orbīta). Kadrs no video darba “Elles ķēķis: ekskursija pa paradīzi”, 2018. Mākslinieku īpašums

  • Jevgeņijs Fiks. “The Yonia Fain Map of Refugee Modernism”. 2019. Mākslinieka īpašums

  • Artūrs Virtmanis. Intalācija “Uz neatgriešanās tiltiem”, 2018. Mākslinieka īpašums

Cikla "Pārnēsājamās ainavas" noslēdzošā izstāde “Portable Landscapes. Memories and Imaginaries of Refugee Modernism” ("Bēgļu modernisms, atmiņas un iztēle")

Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs sadarbībā ar James Gallery šī gada 19. novembrī Ņujorkā atklās vairāku gadu pētniecības un izstāžu projekta “Pārnēsājamās ainavas” noslēdzošo izstādi “Portable Landscapes. Memories and Imaginaries of Refugee Modernism” (“Pārnēsājamās ainavas. Bēgļu modernisms, atmiņas un iztēle”), kas seko atšķirīgiem Latvijas emigrācijas un trimdas stāstiem, aplūkojot tos plašākā mākslas norišu, migrācijas un globalizācijas kontekstā. Izstāde un tās publiskā programma pārskatīs mākslinieciskās un politiskās izteiksmes migrācijas mākslā, atklājot daudzveidīgos naratīvus gan nesenā pagātnē, gan mūsdienās. Izstāde, kas norisinās Latvijas valsts simtgades programmas ietvaros, Ņujorkā James Gallery būs skatāma līdz 15. februārim.

Cikla “Pārnēsājamās ainavas” noslēdzošās izstādes centrā ir latviešu trimdas mākslinieku un literātu grupa “Elles ķēķis”, kuras dažādās radošās izpausmes tās aktivitātes posmā no 1950. līdz 1970. gadiem atsedz paralēlu lappusi Latvijas mākslas un kultūras vēsturē, kad Otrā pasaules kara notikumu iespaidā tūkstošiem cilvēku devās bēgļu gaitās. Izstāde arī plašākā kontekstā pievēršas māksliniekiem un radošajam fenomenam, kas veidojies migrācijas iespaidā, priekšplānā izvirzot mazzināmāku stāstu tīklojumu. Izstādē apskatīti virzieni un individuāli mākslinieki, kas balstījuši, kā arī dažādojuši un izaicinājuši kopīgo mākslas vēstures naratīvu. Paralēli vēsturiskajiem stāstiem, kas atklāsies dažādos arhīvu materiālos, mākslas darbos un artefaktos, izstādē piedalās arī mūsdienu mākslinieki, kuri savos darbos pievēršas migrācijas tēmai vai ar savām interpretācijām papildina kādu no izstādes naratīviem. Uzsverot dažādības nozīmi, atšķirīgos modernismus un mazāk zināmus strāvojumus, izstāde uzsver, ka gan pagātnes, gan mūsdienu norises ir dzīvs process, ko nemitīgi veidojam un pilnveidojam. Vairāk par ciklu "Pārnēsājamās ainavas" lasāms šeit.

Izstādes mākslinieki: Daina Dagnija, Jonijs Fains (Yonia Fain), Jevgeņijs Fiks (Yevgeniy Fiks), grupa “Elles ķēķis”, Rolands Kaņeps, Boriss Lurijs (Boris Lurie), Karols Radziševskis (Karol Radziszewski), Bluma-Redija (Judy Blum Reddy), Vladimirs Svetlovs & Aleksandrs Zapoļs (Orbita), Viktors Timofejevs, Sigurds Vīdzirkste, Artūrs Virtmanis. Kuratori: Katrīna Karla (Katherine Carl), Solvita Krese, Inga Lāce and Andra Silapētere.
 
Publiskā programma:
19. novembris. Plkst. 18.00 – 20.00
Izstādes atklāšana un ekskursija ar kuratoriem un māksliniekiem

21. novembris. Plkst. 16.00
Pastaiga pa Elles ķēki “(H)ell(e)s Kitchen”, Vladimirs Svetlovs & Aleksandrs Zapoļs (Orbita)
 
2020. gada 5. februāris. Plkst. 18.30
Džoša Valetski (Josh Waletzky) filmas “Yonia Fain: With Pen and Paintbrush” seanss un dzejas lasījumi ar jidiša literatūrzinātnieku Ševu Zeukeru (Sheva Zuker) un aktieri Šeinu Beikeru (Shane Baker).

11. februāris. Plkst. 16.00 – 20.00
Izstādes kuratoru priekšlasījumi. Džūdija Bluma-Redija sarunā ar kuratorēm Solvitu Kresi, Ingu Lāci, Katrīnu Karlu. Saruna ar Karolu Radziševski (Karol Radziszewski) par viņa filmu “America is Not Ready for This” (2012). Borisa Lurija grāmatas “In Riga” prezentācija un diskusija ar Igoru  Satanovskiju. Saruna ar māksliniekiem Artūru Virtmani, Viktoru Timofejevu un kuratori, mākslas zinātnieci Kseniju Nourilu (Ksenia Nouril).
 
Izstāde James Gallery ir daļa no plašākas izpētes un izstāžu cikla “Pārnēsājamās ainavas”, kas apzina Latvijas trimdas un emigrācijas mākslas izpausmes, sākot no 20. gadsimta sākuma līdz mūsdienām. Projekts tika sākts 2017. gadā, sarīkojot izstādes Villa Vassilieff Parīzē (2018), Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā (2018), galerijā Körsbärsgården Konsthall Gotlandē (2018) un mākslas centrā District Berlīnē (2019). “Pārnēsājamās ainavas. Bēgļu modernisms, atmiņas un iztēle” ir cikla noslēdzošā izstāde, savukārt 2020. gada pavasarī kā projekta kulminācija tiks atvērta apjomīga antoloģija “Pārnēsājamās ainavas: Latvijas trimdas mākslas vēstures”, kas tiek veidota sadarbībā ar Berlīnes izdevniecību K.Verlag.

“Pārnēsājamās ainavas” notiek Latvijas valsts simtgades svinību ietvaros, kas norisinās no 2017. gada līdz 2021. gadam. Latvijas valsts simtgades svinību galvenais vēstījums ir "Es esmu Latvija", akcentējot, ka Latvijas valsts galvenā vērtība ir cilvēki, kuri ar savu ikdienas darbu veido tās tagadni un kopā ar jauno paaudzi liek pamatus rītdienai.

Izstādi atbalsta Latvijas Republikas Kultūras ministrija, Polijas Kultūras institūts Ņujorkā un Valsts Kultūrkapitāla fonds. Publiskās programmas norisi 2020. gada februārī atbalsta Baltic American Freedom Foundation.

Eimijas un Tonija Džeimsu galerija ir Ņujorkas Universitātes galerija, kuras misija ir veicināt pētnieku un mākslinieku sadarbību un publisko dialogu, kā pamatinstrumentu izmantojot izstādes formātu. Galerija strādā ar pētniekiem, studentiem un māksliniekiem. Tā kalpo kā iespēja realizēties The Graduate Center pētniekiem un ir platforma starptautiskām diskusijām. Galerija rīko ne tikai izstādes, bet arī pavadošās programmas, lai diskutētu par izstāžu izvirzītajiem jautājumiem un aktualitātēm sabiedrībā. Galerija atrodas Manhetenas pilsētas centrā, CUNY Graduate Center, 365 Fifth Avenue.

Lasīt vairāk