...
Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs

Simpozija "Tulkojot atsauces" audioieraksti

13.06.13

Ieva Astahovska (LV). Postpadomju stāvoklis laikmetīgajā mākslā Latvijā

Symposium "Revisting Footnotes". Ieva Astahovska by Lmc_Lcca on Mixcloud

Dovile Tumpīte (LT). Mākslinieciskā iztēle un sociālisma pagātnes iespaidi

Symposium "Revisiting Footnotes". Dovile Tumpyte (LT) by Lmc_Lcca on Mixcloud

Raela Artela (EE). Tava perifērija ir mans centrs 

Symposium "Revisiting Footnotes". Rael Artel (EE) by Lmc_Lcca on Mixcloud

Vītauts Michelkevičs (LT). Nidas Mākslas kolonija kā eksotiska vieta: starp dabas skatiem un postpadomju realitāti

Symposium "Revisiting Footnotes". Vytautas Michelkevicius (LT) by Lmc_Lcca on Mixcloud

Arnis Balčus (LV). Fotografēt aizmirsto un neredzamo

Symposium "Revisiting Footnotes". Arnis Balčus (LV) by Lmc_Lcca on Mixcloud

Sofija Tabatadze (GE). Pirimze

Symposium "Revisiting Footnotes". Sophia Tabatadze (GE) by Lmc_Lcca on Mixcloud

Magdalēna Radomska (PL). Kā eleganti sekot Marksam – postkomunisma māksla postkomunistiskajā Eiropā

Symposium "Revisiting Footnotes". Magdalena Radomska (PL) by Lmc_Lcca on Mixcloud

Davors Miškovics (HR). Sociālisma mantojums: utopija

Symposium "Revisiting Footnotes". Davor Miškovic (HR) by Lmc_Lcca on Mixcloud

Tanels Randers (EE). Austrumeiropa neoliberālajā realitātē un dekoloniālisma iespēja 

Symposium "Revisiting Footnotes". Tanel Rander (EE) by Lmc_Lcca on Mixcloud

Mārtiņš Kaprāns (LV). Komunisma atcerēšanās: atsedzot Latvijas biogrāfisko diskursu par padomju laikiem

Symposium "Revisiting Footnotes". Mārtiņš Kaprāns (LV) by Lmc_Lcca on Mixcloud

Lada Nakoņečna (UA).

Symposium "Revisiting Footnotes". Lada Nakonechna (UA) by Lmc_Lcca on

 SIMPOZIJA "TULKOJOT ATSAUCES" PREZENTĀCIJU TĒZES: PREZENTĀCIJU TĒZES

SIMPOZIJA "TULKOJOT ATSAUCES" DALĪBNIEKU BIOGRĀFIJAS:  SIMPOZIJA DALĪBNIEKI