en

Norises vietas

Vāgnera zāle

Vāgnera zāle atrodas Riharda Vāgnera ielā 4 - ēkā, kuru projektējis vācbaltu arhitekts Kristofs Hāberlands. 18. gadsimta beigās te bija ierīkots Rīgas pilsētas teātris, bet 19. gadsimta 30. gados ēkā strādāja vācu komponists un diriģents Rihards Vāgners. Pirms vairākiem gadiem Vāgnera zālē darbojās valsts kamerorķestris "Simfonietta Rīga", taču 2014. gadā Kultūras ministrijas pārziņā esošais nams stāvēja tukšs un neizmantots, jo nebija rasti rekonstrukcijai nepieciešamie finansu līdzekļi. Festivāla "Survival Kit" laikā Vāgnera zālē bija apskatāmi laikmetīgās mākslas darbi, kā arī tika rīkoti dažādi pasākumi.


Tekstilfabrika "Boļševička"

Bijušās tekstilfabrikas "Boļševička" ēka celta 20. gadsimta sākumā kā ādas apavu rūpnīca "Buffalo" – tās kurtuvei ogles tika piegādātas ar liellaivām pa speciāli izveidotajiem kanāliem un ūdru dīķiem, savukārt pati ēka būvēta kā moderna ķieģelu celte ar plašām stiklotu logu rūtīm.

Mākslas zinātniece Silvija Grosa celtnes arhitektūru raksturo kā "spilgtu industriālās arhitektūras un racionālisma ideju realizācijas iemiesojumu, nams ir dzelzbetona karkasa būves piemērs. Tās stilu varētu atiecināt uz protofunkcionālismu, kas iegūst izpausmes vēlā jūgendstila periodā.".

Padomju laikos ēkā tika ierīkota tekstilfabrika, kas vēlāk - valsts atjaunotās neatkarības gados - tika privatizēta un pārdota. Šobrīd nams pieder privātbankai "Rietumu banka", kas ēku apsaimnieko un teritoriju pakāpeniski attīra no padomju gados uzkrātajiem atkritumiem.

Lasīt vairāk