en

Atbalsts

Sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) tiek īstenots projekts no Eiropas Savienības (ES) fonda līdzekļiem – ""Latvijas Laikmetīgās mākslas centra" darbības nodrošināšana un profesionālās kapacitātes stiprināšana, lai mazinātu krīzes radītās sekas". 

Projekta numurs: 13.1.4.0/23/I/001


Projekta mērķis ir mazināt krīzes izraisītās sekas, nodrošinot Latvijas Laikmetīgās mākslas centra darbībai nepieciešamās telpas un starptautiskās sadarbības veicināšanas pasākumus organizācijas profesionālās kapacitātes izaugsmei, kas ļautu LCCA nodrošināt plašāku kultūras pakalpojumu pieejamību dažādām sabiedrības grupām lokālā un starptautiskā līmenī, tādējādi radot pozitīvu ietekmi uz vietējo sabiedrību, kā arī veicinot lokālās kultūrvides attīstību un starptautisko atpazīstamību.

Projekta ilgums ir pieci mēneši - no 2023. gada jūlija līdz novembrim. Atbalsta periods - no 2023. gada marta līdz novembrim. Projekta kopējās izmaksas - 24 913,87 EUR, no kurām 19 835,17 EUR ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsts un 5 078,70 EUR Valsts budžeta finansējums. Projekta ietvaros plānots nodrošināt telpas, kurās norisinās LCCA darbība, kā arī tiks īstenoti pieci starptautiskās sadarbības veicināšanas pasākumi organizācijas profesionālās kapacitātes izaugsmei, kā arī trīs ārvalstu ekspertu vizītes Latvijā, lai sekmētu starptautisko sadarbību un organizācijas profesionālās kapacitātes celšanu. Sniedzot atbalstu LCCA pamatdarbības nodrošināšanai, tiešā veidā tiek atbalstīta jaunu kultūras pakalpojumu attīstīšana.    


* Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai


Lasīt vairāk