en

Survival Kit 14

Izstāde Attāluma draudzības
Kuratores: Inga Lāce un Alīsija Noka (Alicia Knock)

Izstāde Mākslinieks ir klātesošs

7. septembris – 8. oktobris, 2023
Vidzemes tirgus (Brīvības iela 90, Rīga)

Laikmetīgās mākslas festivāla Survival Kit 14 ietvaros notika divas izstādes – festivāla centrālā izstāde Attāluma draudzības Ingas Lāces un Alīsijas Nokas mākslinieciskajā vadībā, kā arī iedvesmojošā projekta Mākslinieks ir klātesošs noslēguma izstāde, kurā izstādīti darbi, ko septiņi Latvijas mākslinieki radījuši kopā ar skolēniem no visas Latvijas.

Turpinot laikā un telpā attālināto attiecību tematu arī starptautiskā līmenī, izstāde Attāluma draudzības turpinājās arī 14. Kauņas biennālē, par kuras centrālo norises vietu tika izvēlēta bijusī Kauņas pasta ēka. Arī Kauņas biennāli 2023. gadā kūrēja Inga Lāce un Alīsija Noka, un kuratores vēlējās draudzību mikrovēsturi un starptautisku laikmetīgu alianšu iespējamību pētīt gan Latvijā, gan Lietuvā.

Izstādes Attāluma draudzības ideja izrietēja no starptautisko vēsturisko saišu rašanās, uzturēšanas un izzušanas procesiem 20. gadsimta sešdesmitajos un septiņdesmitajos gados, kad Padomju Savienība un citas sociālistiskā bloka valstis mērķtiecīgi sadarbojās ar valstīm Āfrikā, vienlaikus gan piedaloties to dekolonizācijā, gan mēģinot tās kolonizēt no savas puses un uzspiežot tām sociālisma ideoloģiju – sākot ar ekonomisko un militāro atbalstu, beidzot ar izglītības un kultūras apmaiņas programmām. Pētot šo procesu norisi, aktualizējas jautājums, kas kalpoja par izstādes vadmotīvu: vai ģeopolitiskās sadrumstalotības laikmetā, kurā dzīvojam šobrīd, ir iespējams veidot un uzturēt tādas starptautiskas alianses, kuru pamatā ir draudzība un solidaritāte, nevis varas un tirgus dinamika?

Izstādē Mākslinieks ir klātesošs bija apskatāmi seši mākslas darbi, kas ar dažādu laikmetīgās mākslas mediju starpniecību atklāja jauniešiem Latvijas reģionos aktuālas tēmas. Izstādes līdzkuratori un mentori bija mākslinieku kolektīvs TENTHAUS no Norvēģijas. Izstādes līdzautori savukārt bija paši skolēni no Rīgas, Liepājas, Jelgavas, Antūžiem, Strenčiem un Aglonas. Skolēni izstādē darbojās arī kā mākslas mediatori un stāstīja apmeklētājiem par kopīgi paveikto. Izstāde aktualizēja jautājumus gan par mākslinieku kolektīva lomu un kopienas mākslas darbu vietu laikmetīgās mākslas kartē, gan mākslinieka iekļaušanos izglītības sistēmā un laikmetīgo mākslu kā iekļaujošu rīku tās uzlabošanā.

Survival Kit 14 norises vieta – Vidzemes tirgus – bija izvēlēta, lai turpinātu Survival Kit misiju – ar laikmetīgās mākslas palīdzību izgaismot noteiktas vietas potenciālu un iespējamās attīstības stratēģijas kā šobrīd, tā nākotnē.

Gan Kauņas biennāle, gan Survival Kit 14 attāluma draudzībā sadarbojās arī ar 35. Ļubļanas Grafiskās mākslas biennāli (15.09.2023.-14.01.2024). Šajā izstādē Alīsija Noka un Inga Lāce sadarbojās ar mākslinieku Ibrahimu Mahamu (Ibrahim Mahama), kolektīvu Exit Frame Curators, un kuratoriem Kofi Kudži (Selom Koffi Kudjie), Beju Otmani (Beya Othmani) un Patriku Nī Okantu (Patrick Nii Okanta).


_____
Vizuālie materiāli:
Laikmetīgās mākslas festivāla Survival Kit 14 vizuālā identitāte. Grafiskā dizainere Rūta Jumīte

Lasīt vairāk