en

Kuratoru teksts

Survival Kit 14 - Attāluma draudzības

kuratores Inga Lāce un Alīsija Noka:


Izstāde “Attāluma draudzības” aicina apmeklētājus iepazīt starpvalstu solidaritātes stāstus starp Āfriku un Austrumeiropu, kur draudzību mikrovēstures kļūst par sākumpunktu mūsdienu sadarbībai. Veidojot tiltus starp sadraudzības izstādēm Kauņā un Ļubļanā, šis ceļojums pāri laikam un telpai notiek vecajā Vidzemes tirgū, sniedzot iespēju performatīvām pārdomām: kādi jauni darījumi un vienošanās var balstīties apmaiņā un dāvināšanā vai, gluži otrādi, sadrumstalotībā un neiespējamībā? Kā mēs varam izmantot pagātnes ideoloģiju pēdas pedagoģijā un lai iztēlotos nākotnes pasauli, kas nelīdzinās tai, kurā dzīvojam šodien?

Izstādes “Attāluma draudzības” Rīgas posms atspoguļo studentu apmaiņas programmas un starptautisko festivālu un konferenču norisi Aukstā kara laikā. Dodoties pretī dekonstruētam nākotnes draudzību kongresam, apmeklētāji iet gar izjauktiem krēsliem, slīdot gar stāstu fragmentiem, kuros savijas mazāk zināmas padomju kultūras diplomātijas epizodes un izdomātas satikšanās. Un mēs jautājam: par ko mēs gribētu runāt vissteidzamāk, ja šāda konference notiktu šodien?

Daži darbi runā caur skaņu, radot partitūras jaunām pulcēšanās vietām tirgus pamestajos kioskos. Jauni darījumi tiek īstenoti draudzībai radītajos hibrīdās arhitektūras modeļos, un nākotnes ekoloģiju dārzi izraisa paradoksālas, vēl nedzimušas, bet no kopīgas pagātnes izrietošas tagadnes vēlmes. Spriedze starp oficiālo un neoficiālo sfēru, starp konformismu un pretestību tiek ieausta jaunās personisku satikšanos ģeometrijās.

Kinematogrāfijai ir būtiska loma nāciju veidošanā pēc valstu neatkarības atgūšanas, un tā tiks aplūkota no to bijušo studentu perspektīvas, kuriem 20. gadsimta sešdesmitajos gados tika piedāvātas stipendijas studijām Maskavā, Prāgā un Lodzā, izceļot pretrunas, kas parādījās satiekoties. Rīgas Civilās aviācijas inženieru institūta ārzemju studentu stāsti aplūkoti, detalizēti pievēršoties arī viņu bērnu – otrās afrolatviešu paaudzes – pieredzei.

Veidojot jaunus tīklojumus starp valstīm un paaudzēm, šīs izstādes mērķis ir radīt pētniecības karti – tādu, kas, lai gan fragmentāra un nepabeigta, var ieskicēt jaunus kopābūšanas scenārijus.


Lasīt vairāk