en

SKOLAS SOMA

Aicinām skolotājus izmantot tematisko darbnīcu ciklu

“Laikmetīgās mākslas skola” 5.–12. klašu skolēniem!


 Latvijas Laikmetīgās mākslas centra kopā ar septiņiem laikmetīgās mākslas jomā aktīvi strādājošiem māksliniekiem (Anda Lāce, Eva Vēvere, Vika Eksta, Gundega Evelone, Vivianna Maria Staņislavska, Artūrs Punte un Maksims Šenteļevs) izveidojis tematisko darbnīcu ciklu laikmetīgās mākslas iepazīšanai par sociāli aktuālām tēmām, kas pieejams programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros. Mākslinieki piedāvā skolēniem kopā piedzīvot laikmetīgās mākslas tapšanu, izmantojot daudzveidīgu tehniku un aptverot plašu tēmu loku.

Darbnīcas tika pirmizrādītas vienkopus 2021. gada augustā Valmieras vasaras teātra festivālā, un pēc veiksmīgās pirmizrādes pielāgotā formā piedāvājam tās vadīt skolās visā Latvijā. To pamatideja ir saglabājusies nemainīga: sniegt iespēju Latvijas skolēniem KLĀTIENĒ piedzīvot laikmetīgo mākslu un iepazīt pazīstamākos mūsdienu Latvijas laikmetīgās mākslas māksliniekus. Pēdējo gadu notikumi ir paaugstinājuši bērnu un jauniešu jūtīguma līmeni, tādēļ darbnīcas ir veidotas, lai ar radošumu un mākslas palīdzību mēs varētu caur kopīgu pieredzi izprast šo pasauli un tajā notiekošo, un likt sev justies labāk. Šoreiz mākslinieki savas darbnīcas ir izstrādājuši par tēmām, ko mums priekšā pateikuši paši skolēni, kad pie viņiem ciemojāmies vēl pirms pandēmijas sākuma, piemēram, dzimtes jautājumiem un klimata krīzi. Septiņās radošajās darbnīcās mākslinieki kopā ar skolēniem meklēs veidus, kā ar mūsdienu pasaules problēmām un pandēmijas sekām tikt galā, izmantojot laikmetīgās mākslas daudzveidīgo valodu: performanci, skaņu mākslu, fotogrāfiju, komiksu, gleznošanu, u.c. Lai gan laikmetīgā māksla nevar piedāvāt gatavas atbildes uz notiekošo, taču tā atsedz alternatīvus veidus, kā palūkoties uz problēmām mums apkārt. Tā aicina jautāt, domāt, būt kritiskiem un atvērtiem, iedrošināt uz pārmaiņām un dot impulsu radošai pašizpausmei.

 Ar performances, instalāciju un objektu veidošanas paņēmieniem tiks risināti pusaudžu iekšējās pasaules satricinājumi, atspoguļotas emocijas un izteiktas bailes, trauksme un uztraukumi. Ar skaņu mākslas palīdzību tiks apjausti pilsētu piesārņojuma un klimata pārmaiņu radītie riski. Veidojot komiksus, tiks atklātas dzimumu lomu un mūsu attieksme vienam pret otru, veidota izpratne par feminismu un dzimtes jautājumiem. Fotodarbnīcā tiks fiksēti jauniešu veidoti tēli un pozas, kas radīti no vienādām izejvielām, taču uzsvērs citādo, atšķirīgo un veicinās iecietību pret dažādību. Darbnīcas izstrādātas tā, lai veicinātu aktīvu pozīciju un aicinātu uz drosmīgu rīcību, kas arī ir mūsdienu mākslinieku galvenais ierocis – būt patiesam pret sevi un atspoguļot mūsdienu sabiedrībā aktuālās tēmas, sarunāties par tām, un padarīt pasauli par kripatiņu labāku.


PAR DARBNĪCĀM

1. Gleznotāja un performanču māksliniece Anda Lāce radošajā darbnīcā TRAUKSME! turpinās jauniešus iesaistīt darbības zīmējumu (action painting) tapšanā, izaicinot ar neierastiem zīmēšanas un gleznošanas paņēmieniem. Lielformāta zīmējumi tiks radīti, izmantojot visu telpu un īpašas pagarinātas otas. Darbības zīmējumu tematiskajā meistardarbnīcā, izmantojot performances mākslas paņēmienus un elementus, kā arī turpinot lielformāta darbības zīmējuma metodi, jaunieši strādās ar sava ķermeņa kustību, krāsu un sarežģītu pieredžu pārrakstīšanu (pārgleznošanu). Tas būs radošs darbs ar savām emocijām un to pārvarēšanu, izmantojot mākslas metodes. Darbnīcu papildinās sarunas ar mākslinieci un darbnīcas komandu.

2. Vizuālā māksliniece Eva Vēvere laikmetīgās mākslas eksperimentu darbnīcas CITI REDZĒS, KA UZTRAUCOS ietvaros izvēlējusies tēmu, kas saistīta ar trauksmes sajūtu un uztraukšanos. Tēmas izvēli skaidro pati māksliniece: “Šis laiks iezīmējis jaunu trauksmes līmeni ar ko jātiek galā - saistībā ar globālo situāciju, digitalizāciju, ierobežojumiem.” Māksliniecei šobrīd ir aktuāli strādāt ar teksta pārvēršanu objektos, šī metode tiks integrēta arī darbnīcā, secīgi piedāvājot 5 dažādus radošus procesus - eksperimentus, katrs no tiem saistīts ar kādu konkrētu tehniku un ar trauksmes sajūtu saistītu tēmu - izolācija, informācija, transformācija, līdzsvars u.c. Pieci uzdevumi dažādā intensitātē ļaus mijiedarboties ar papīru un materialitāti - no pavisam trauksmainiem veidiem - plēst, ņurcīt, burzīt, griezt, līdz kontrolētākām un mierpilnākām darbībām – līmēt, locīt, veidot, darboties ar tekstu un attēlu.

3. Māksliniece Vika Eksta ar bērniem un jauniešiem strādās, izmantojot vienas minūtes skulptūru metodi. MĒS NO CITAS PLANĒTAS! ir laikmetīgās mākslas tēlu radīšanas darbnīca, kurā tiek pētīti dažādi veidi, kā pozēt un veidot iestudētus fotogrāfiskus kadrus ar sevi un citiem galvenajās lomās, kā pārtapt par skulptūru un radīt neparastus tēlus, kā izmantot apkārtējās vides elementus bildēs, kā strādāt ar dabisko apgaismojumu. Darbnīcas uzdevums ir aicināt pusaudžus uz sarunu par tādām tēmām kā jušanās citādākam, atstumtība un neiederēšanās sabiedrībā un darīt to, izmantojot laikmetīgās mākslas valodu. Darbnīcā tiek izmantota vienas minūtes skulptūras radīšanas metode - sadaloties grupās un izmantojot dažādus materiālus, kā arī viens otru kā modeļus, jauniešiem būs iespēja iejusties tēlos, domājot par nodarbībā izvirzīto aktuālo tēmu. Tēli tiks fiksēti fotogrāfijās vai arī to mijiedarbība tiks parādīta kā īsa performance.

4. Starpdisciplināri strādājošā māksliniece un tēlniece Gundega Evelone aktīvajā drosmes meistardarbnīcā UZDROŠINĀŠANĀS PROJEKTS izmantos laikmetīgo mākslu, lai iesaistītu skolēnus viņiem aktuālu tēmu un situāciju risināšanā. Performanču un instalāciju veidā tiks veidoti mākslas darbi par tēmām, ko noteiks paši bērni un jaunieši. Meistardarbnīca piedāvās atklāt, kā dažādi radoši paņēmieni un vizuālās mākslas iesaiste var palīdzēt rast drosmi un sasniegt taisnīgumu un veicināt personisku aktivitāti un pašiniciatīvu dažādu problēmu situāciju risināšanā.

5. Ilustrāciju māksliniece Vivianna Maria Staņislavska ir izstrādājusi komiksu darbnīcu, kurā vecāko klašu jauniešiem stāstīs par to, kā veidot nelielus komiksus par sarežģītām tēmām, kā piemēram, dzimumu līdztiesību un feminismu, emocijām un konfliktiem, dzimti un dzimumu, seksualitāti, atkarībām un vardarbību. Ar radošiem paņēmieniem darbnīcā tiks risinātas skolēniem nozīmīgās tēmas un to problemātika mūsdienu Latvijas sabiedrībā. Jaunieši izmēģinās dažādus vizuālus stāsta veidošanas paņēmienus, iedrošinot ikvienu, ka nav jāmāk zīmēt, lai izveidotu komiksu; nav jābūt stāstniekam, lai izdomātu sižetu!

6. Skaņu mākslas un ekoloģijas darbnīcā mākslinieks un dzejnieks Artūrs Punte un mākslinieks / arhitekts Maksims Šenteļevs iepazīstinās ar to, kas ir skaņu māksla un pievērsīsies skaņas piesārņojuma tematikai, kas cieši saistīta ar aktuālajiem klimata jautājumiem. Darbnīca tās dalībniekiem ļaus aplūkot ekoloģisku domāšanu caur skaņas mākslu, kur autors nevis diktē savu gribu materiālam, bet cenšas iejusties apkārtējā vidē un uztvert un izmantot savā radošajā darbībā tās signālus. Darbnīca ietvers divas daļas: vienā tiek izskaidroti skaņu mākslas principi, demonstrēti spilgtākie piemēri, kā arī izstāstīta darbnīcas vadītāju mākslinieciskā pieredze. Savukārt otrā būs praktiskā daļa, kurā darbnīcas dalībnieki varēs izmēģināt skaņas aprīkojumu un īstenot savas pirmās idejas vides orientētās skaņas radīšanā, izmantojot unikālus, mākslinieku izstrādātus instrumentus un tehniskos risinājumus. Tiks izmantoti sensori (gaismas, kustību, temperatūras, mitruma u.c), sonificēti to signāli, kā arī ar kontaktmikrofonu palīdzību tiks izpētīts atrašanās vietas skaniskais potenciāls. Kā darbnīcas rezultāts taps kopīgi radīts neliels improvizācijas ieraksts, kas tiks atskaņots darbnīcas noslēgumā.

7. Radošā darbnīca LĪDZDALĪBAS SKOLA ir īpaša instrukciju darbnīca, ko vada pieredzējuši LLMC mākslas vēstneši jeb mediatori. Jauna formāta radošajā darbnīcā bērni un jaunieši radīs savu mākslas darbu – protestu. Darbnīcu izstrādājusi režisore Krista Burāne, māksliniece Ieva Kauliņa sadarbībā ar LLMC mākslas vēstnešiem. Darbnīcas laikā tās dalībnieki iepazīsies ar dažādām mākslinieciski interesantām aktīvisma formām un domās par to, kā būt drosmīgiem un sociāli aktīviem situācijās, kad saskaramies ar netaisnīgumu. LĪDZDALĪBAS SKOLAS laikā jaunieši iepazīsies ar sociāli aktīvu mākslas darbu piemēriem no teātra un vizuālās mākslas, diskutēs par kādu sociāli aktuālu problēmu un radīs savu mākslinieciski interesantu protesta versiju un dokumentēs to video un foto formātā.


Pieteikšanās meistarklasēm ir iespējama, sazinoties ar Latvijas Laikmetīgās mākslas centra izglītības programmu kuratori Māru Žeikari, rakstot uz mara@lcca.lv vai zvanot +371 29586893. Meistarklases ir maksas pakalpojums. Vienas meistarklases cena ir 250 - 275 EUR.


Latvijas Laikmetīgās mākslas centra mākslas vēstneši ir īpašās apmācībās un praksē sagatavoti dažādu profesiju un vecumu cilvēki - mākslas neprofesionāļi. Šādi cilvēki, ko sauc arī par mākslas mediatoriem, sastopami daudzos Eiropas un ASV mākslas muzejos, kā arī starptautiskos laikmetīgās mākslas notikumos. LLMC mākslas vēstneši ir strādājuši ar skolēniem un to grupām nozīmīgākajos Latvijas laikmetīgās mākslas notikumos pēdējo četru gadu laikā - laikmetīgās mākslas festivālā SURVIVAL KIT un izstādēs Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā un citviet. Mākslas vēstneši meistarklasēs pildīs mediatora lomu starp Latvijas Laikmetīgās mākslas centru, mākslinieku un skolēniem, iepazīstinot skolēnus ar nozīmīgākajām laikmetīgās mākslas izstādēm Latvijā un asistējot māksliniekiem.


Projekts “Laikmetīgās mākslas skola. Tematiskās darbnīcas ar latviešu māksliniekiem” ir izstrādāts ar Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas ““Latvijas skolas somas” satura radīšana” atbalstu.

Programmas mērķis ir nodrošināt, ka valsts noteiktā mācību satura un procesa ietvaros katrs izglītojamais klātienē pieredz, izzina un iepazīst Latviju, aptverot tradicionālās kultūras vērtības un mūsdienīgās izpausmes caur mūziku, skatuves mākslu, vizuālo mākslu, literatūru, kino, arhitektūru, dizainu, kultūras mantojumu, t.sk., nemateriālo, Latvijas vēstures un kultūrvides piemēriem.


Papildu informācija:

Māra Žeikare

Latvijas Laikmetīgās mākslas centra izglītības programmas vadītāja

mara@lcca.lv, tel. 29586893


Lasīt vairāk