en

Survival Kit 9

Starptautiskais laikmetīgās mākslas festivāls Survival Kit 9

Kuratori: Jonatans Habibs Engkvists (Jonatan Habib Engqvist), Solvita Krese un Inga Lāce

8. septembris - 1. oktobris, 2017

Kronvalda bulvāris 4, Rīga
Saiet ābolā * kokā * sēnē * ledājā * gliemežvākā * briedī * kanārijputniņā * sikspārnīFestivāls "Survival Kit 9" bija veltīts pasaules izziņai caur dabu.

Lai labāk izprastu dabas un kultūras savstarpējās attiecības, ir jālūkojas to pārmaiņu vēsturiskā griezumā. Vai, ieklausoties zināšanās, ko piedāvā citas dzīvas būtnes, iespējams atrast ilgspējīgas alternatīvas mūsdienu apstākļiem? Iejušanās auga, dzīvnieka vai minerāla ādā atklāj citus uztveres veidus un spējas sajust. "Survival Kit 9" piedāvāja nākotnes ekosistēmas, kas ietvertu vairāk vienlīdzības un tiesību visu būtņu starpā.

Vai, izvairoties no cilvēka centrālās lomas mācīšanās procesos, jūtot līdzi un izprotot citas būtnes, ir iespējams izveidot vienotāku izpratni par pasauli? Mēs dzīvojam laikā, kurā pasaule tiek interpretēta, izmantojot populismu un konservatīvu nacionālismu, un nemitīgi notiek neapdomīga dabas resursu izmantošana, tāpēc šī gada festivāls bija vērsts uz jaunas pieredzes un maņu apzināšanu, uzsverot alternatīvus pasaules uztveres un mācīšanās veidus.

Lasīt vairāk