en

Vakarskola

Izglītības programma “LLMC Vakarskola” ir sarunu, lekciju, diskusiju un lasīšanas darbnīcu cikls, kura auditorija ir ne vien mākslas, bet arī citu humanitāro nozaru pārstāvji. Šīs neakadēmiskās programmas mērķis ir piedāvāt daudzveidīgu un padziļinātu ieskatu mākslas un mūsdienu sociālās un kultūras dzīves jautājumos. 

Lasīt vairāk