...
Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs
Ieva Epnere. Zaļā skola. HD video, instalācija, 2017
1 / 1

„...No 1908. gada augusta sākot bērnu dārzā pasniedz mācības, pēc visur atzītā ārzemju parauga, četras bērnu dārznieces, to starpā M. Rink jaunkundze kā vadītāja. Bērni iedalīti 4 grupās: katrai grupai sava klase savā īpašā krāsā (pat istabas piederumi tanī pašā krāsā).” (Jonīte, Vineta. Latvju bērnu dārzu māte Marta Rinka. Dzīves gājums un veikums fotogrāfijās un dokumentos. Autorizdevums. 2012, Rīga, 30. lpp.)

„Zaļā skola” ir 1900. gadā izveidots Augusta Dombrovska fabrikas bērnudārzs. Saņemot uzaicinājumu veidot darbu SURVIVAL KIT 9 ietvaros, Epnere neko padziļināti par šo izglītības iestādi nezināja, tomēr skolas vēstures izpētes process izvērtās par aizraujošu ceļojumu, kura laikā māksliniece sastapās ar grāmatu „Latvju bērnu dārzu māte Marta Rinka” un tās autori, Martas Rinkas biogrāfijas vienīgo pētnieci Latvijā – bērnudārzu vēsturnieci Vinetu Jonīti. Marta Rinka bija „Zaļās skolas” radītāja, mugurkauls un dvēsele. Viņa izglītojusies slavenajā Pestalozzi-Froebel-haus Berlīnē, lai vēlāk atgrieztos Latvijā un ieviestu savu īpašo pedagoģijas sistēmu „Zaļajā skolā”. Šīs sievietes dzīvesstāsts ir ļoti īpašs, taču plašākai sabiedrībai diemžēl mazzināms.

Īpašs paldies bērnudārzu vēsturniecei Vinetai Jonītei, VFS FILMS (Vides Filmu Studija), veikalam “2zoles”, ziedu veikalam “Ar putniem”.